Onenigheid met klant

Klanten zijn de levensader van uw bedrijf. Zonder klanten heeft u geen omzet, ergo geen bestaansrecht, daar u zonder omzet uw bedrijfsvoering niet kunt voortzetten. Toch komt het helaas regelmatig voor dat er conflicten zijn tussen ondernemers en hun klanten. Conflicten zorgen er vaak voor dat facturen onbetaald blijven. Probleemoplossend reageren is dan ook geen luxe wanneer u ondernemer bent.

Onenigheid met een klant kan voorkomen wanneer u er zelf schuld aan heeft, maar ook wanneer dit niet zo is. Onenigheid tussen u en een klant kan erg vervelend zijn voor u als ondernemer. Wij adviseren u om onenigheid eerst zelf proberen op te lossen. Blijkt echter dat u er zelf niet uitkomt met uw klant, ondanks de beste bedoelingen, dan is het inschakelen van een incassobureau de verstandigste optie. Een goed incassobureau probeert het conflict buitengerechtelijk af te wikkelen in uw voordeel en voorkomt zodoende hoge juridische kosten.

Voorkomen van onenigheid

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Hier onderstaand treft u een aantal speerpunten aan welke u kunt aanhouden om onenigheid te voorkomen.

  • Duidelijke voorwaarden overeenkomen en schriftelijk vastleggen
  • Leveren wat er is overeengekomen
  • Duidelijke en foutloze facturen versturen

Blog picture

Genezen

Wanneer onenigheid ondanks uw beste bedoelingen niet voorkomen kan worden, dan is het tijd om het conflict op te lossen. Hier onderstaand treft u aantal speerpunten aan welke u kunt aanhouden.

  • Gesprek aangaan met uw klant
  • Op tijd reageren bij vermoeden conflict
  • Incassobureau inschakelen bij niet betaling

Conflictbemiddeling

Wanneer het u zelf niet is gelukt om een mogelijk conflict met uw klant op te lossen, dan kunt u een adequate incassopartner inschakelen. Wanneer u ons inschakelt zullen onze professionals het volledige verhaal proberen te achterhalen van waarom de schuldenaar niet wil, dan wel kan overgaan tot betaling en wij leggen dit voor aan u. Wij geven daarbij een objectief advies waar nodig. Onterechte disputen zullen wij direct ontkrachten en uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de facturen alsnog direct betaald worden.

Indienen

Dien via deze link uw facturen in voor de kosteloze incassoprocedure. Wij gaan achter uw openstaande vordering aan en ruimen conflicten adequaat uit de weg. U ontvangt bij incassering het volledige factuurbedrag, de wettelijke rente en een succespremie. Deze manier van werken is uniek in Nederland.

Incassokosten

Wilt u weten welke kosten erbij komen voor uw debiteur wanneer u uw vordering uit handen geeft? Wij hebben een incassocalculator voor u ontwikkeld waarmee u gratis kunt berekenen hoe hoog de rente en incassokosten zullen zijn.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op