Wat is Retentierecht?

Retentierecht is een wettelijk recht dat een schuldeiser (in dit geval, u als leverancier) de mogelijkheid geeft om goederen vast te houden totdat alle openstaande schulden zijn voldaan. Dit geldt met name in situaties waarin een klant weigert te betalen voor geleverde goederen of diensten. Het geeft u de bevoegdheid om de geleverde producten of diensten niet vrij te geven totdat de betaling is ontvangen.

Hoe helpt retentierecht onze klanten?

  1. Druk uitoefenen: Retentierecht is een krachtig middel om druk uit te oefenen op klanten die aarzelen of weigeren hun schulden te betalen. Door het vasthouden van goederen die essentieel zijn voor hun bedrijfsvoering, kunnen we de urgentie van betaling benadrukken.
  2. Snellere betalingen: Klanten beseffen vaak de ernst van de situatie wanneer ze zich realiseren dat hun bedrijfsvoering in gevaar kan komen door het vasthouden van cruciale goederen. Dit leidt vaak tot snellere betalingen om de normale gang van zaken te herstellen.
  3. Juridische sterkte: Retentierecht is verankerd in de wet, wat betekent dat we juridisch sterker staan bij het afdwingen van betaling. Het biedt een rechtmatige basis voor het vasthouden van eigendommen en versterkt uw positie als schuldeiser.
  4. Onderhandelingspositie verbeteren: Het uitoefenen van retentierecht kan ook de onderhandelingspositie van Money Management B.V. verbeteren. Het geeft ons de mogelijkheid om gunstige betalingsregelingen te treffen en de beste oplossing voor beide partijen te vinden.

Hoe Money Management B.V. retentierecht toepast:

  1. Evaluatie van de Rechtmatigheid: Voordat we retentierecht toepassen, evalueren we zorgvuldig of het rechtmatig en gerechtvaardigd is in een specifieke situatie. Dit omvat het controleren van contractuele verplichtingen en de geldigheid van de openstaande schuld.
  2. Duidelijke Communicatie: Transparante communicatie is essentieel. We informeren de klant duidelijk over de reden van het vasthouden van de goederen en verstrekken alle benodigde informatie over de openstaande schuld.
  3. Onderhandeling en Oplossing: Ons doel is altijd om een constructieve oplossing te vinden. We moedigen onderhandelingen aan en zijn bereid om betalingsregelingen te treffen die redelijk zijn voor alle betrokken partijen.

Voorbeeld: Kunstrestaurator en Schilderij

Stel je voor dat je een gerespecteerde kunstrestaurator bent, gespecialiseerd in het herstellen van waardevolle schilderijen. Een kunsthandelaar heeft je ingehuurd om een kostbaar schilderij te restaureren dat hij van plan is te verkopen. Na maanden van zorgvuldig werk is het schilderij volledig gerestaureerd en in uitstekende staat.

Echter, wanneer de tijd komt om je factuur te presenteren, ondervindt de kunsthandelaar financiële moeilijkheden en weigert hij te betalen. In deze situatie kun je als kunstrestaurator een beroep doen op het retentierecht.

Toepassing van Retentierecht in Kunstrestauratie:

Het retentierecht is hier van toepassing omdat er een duidelijke samenhang is tussen de uitgevoerde dienst (restauratie van het schilderij) en de verplichting tot afgifte van het gerestaureerde schilderij. Zolang de openstaande factuur niet is voldaan, behoud je het recht om het schilderij onder je te houden.

Voorbeeld: IT-Dienstverlener en Bedrijfssoftware

Stel je voor dat je een gespecialiseerde IT-dienstverlener bent die bedrijfskritieke softwareoplossingen ontwikkelt en implementeert. Een middelgroot bedrijf heeft jouw diensten ingeroepen om een op maat gemaakte softwaretoepassing te ontwikkelen die de operationele efficiëntie aanzienlijk verbetert.

Na een intensieve ontwikkelingsperiode is de software succesvol opgeleverd, maar wanneer het tijd is om de factuur te voldoen, ervaart het bedrijf financiële uitdagingen en weigert het te betalen. Hier komt het retentierecht in het spel.

Toepassing van Retentierecht in IT-Dienstverlening:

Het retentierecht is van toepassing omdat er een duidelijke samenhang is tussen de geleverde dienst (softwareontwikkeling) en de verplichting tot afgifte van de ontwikkelde software. Zolang de openstaande factuur niet is voldaan, heb je als IT-dienstverlener het recht om de toegang tot de ontwikkelde software op te schorten.

Toepassing in Faillissement:

Een beroep op het retentierecht biedt schuldeisers aanzienlijke voordelen, zelfs in faillissementssituaties. Het retentierecht blijft namelijk geldig ondanks het faillissement. De curator heeft twee opties: ofwel de zaak opeisen en verkopen, waarbij de retentor een voorrangspositie inneemt, ofwel de vordering van de retentor voldoen, waardoor de zaak terugkeert naar de faillissementsboedel.

Conclusie

In conclusie biedt retentierecht Money Management B.V. een krachtig middel om onbetaalde facturen aan te pakken. Het stelt ons in staat om doeltreffend op te treden in situaties waarin traditionele incassomethoden mogelijk niet het gewenste resultaat opleveren. Voor vragen of ondersteuning kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie over onze incassoprocedure?

Gratis incasso