Onbetaalde facturen tijdens Corona

Het coronavirus heeft impact op onze opdrachtgevers en dus ook op de incassobranche. Op het moment van schrijven hebben de diverse steun- en herstelpakketten de overheid €37,4 miljard gekost. Hoewel de verwachting is dat in de loop van de tijd verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen tevens onvermijdelijk toe.

Wij begrijpen dat door de coronacrisis het voor sommige bedrijven en personen moeilijk is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Uiteraard tonen wij begrip voor de door het coronavirus veroorzaakte problemen. Wij dienen wat ons betreft ook rekening te houden met de belangen van de debiteur, echter prevaleert het belang van de schuldeiser (u als klant) altijd.

Volledige verhaal

Wij achterhalen het volledige verhaal van waarom de debiteur niet wil dan wel kan overgaan tot betaling en leggen dit indien nodig voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt objectief advies waarbij de belangen van zowel de opdrachtgever als die van de debiteur worden meegewogen. Waar mogelijk gaan wij coulant om met de door coronamaatregelen veroorzaakte betalingsproblemen, zonder het belang van onze opdrachtgevers uit het oog te verliezen.

Het is voor de continuïteit van onze opdrachtgevers van vitaal belang om vorderingen/facturen op tijd betaald te krijgen. De eigen verplichtingen lopen voor onze opdrachtgevers immers ook gewoon door.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is een belangrijk onderdeel van ieder bedrijf. Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat het debiteurenbeheer adequaat en daadkrachtig wordt uitgevoerd. Zonder een goed afgestemd en standvastig debiteurenbeheer wordt het financieel risico wat u draagt alsmaar groter. Het is van belang om goed in contact te staan met uw debiteuren, zodat eventuele problemen snel uit de weg geholpen kunnen worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat uw bedrijf zelf niet in de liquiditeitsproblemen komt. Laat het betaalprobleem van uw debiteur, nooit uw betaalprobleem worden.

Houdt uw debiteurenportefeuille nauwlettend in de gaten of besteed dit uit aan ons. Gaat uw debiteur ondanks de gedane pogingen tijdens het debiteurenbeheer niet over tot betaling? Dien dan snel uw facturen in bij Money Management voor de kosteloze incassoprocedure. Wij gaan graag achter uw openstaande vordering aan. U ontvangt bij incassering het volledige factuurbedrag, de wettelijke rente en een succespremie. Deze manier van werken is uniek in Nederland.

Kosten

Wilt u weten welke kosten erbij komen voor uw debiteur wanneer u uw vordering uit handen geeft? Wij hebben een incassocalculator voor u ontwikkeld waarmee u gratis kunt berekenen hoe hoog de rente en incassokosten zullen zijn.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op