Procederen bij mondelinge overeenkomsten

In de juridische wereld geldt: “wie stelt, moet bewijzen.” Deze uitdrukking weerspiegelt de kern van geschillen, vooral wanneer het aankomt op mondelinge overeenkomsten. Hoewel dergelijke afspraken in beginsel rechtsgeldig zijn, vormt het bewijzen van hun bestaan vaak een uitdaging.

Rechtsgeldigheid van mondelinge overeenkomsten

Een mondelinge overeenkomst is, in principe, rechtsgeldig. Deze overeenkomst komt tot stand door een wederzijdse wilsovereenstemming tussen partijen, zonder de noodzaak van een schriftelijk document. Het probleem ontstaat echter wanneer er een geschil ontstaat en het nodig is om de afspraken te bewijzen.

Bewijslastverdeling: “Wie stelt, moet bewijzen”

In juridische procedures is de bewijslastverdeling van groot belang. Het principe “wie stelt, moet bewijzen” houdt in dat degene die een feit aanvoert, ook de verantwoordelijkheid draagt om dat feit te bewijzen. In het geval van mondelinge overeenkomsten betekent dit dat de partij die de overeenkomst claimt, de last heeft om overtuigend bewijs te leveren van het bestaan en de inhoud ervan.

Uitdagingen bij het bewijzen van mondelinge overeenkomsten

  1. Getuigenverklaringen: Het verzamelen van getuigenverklaringen is vaak essentieel bij mondelinge overeenkomsten. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle getuigen even geloofwaardig zijn, en de rechter zal de betrouwbaarheid van het bewijs zorgvuldig beoordelen.
  2. Bewijsmateriaal: In tegenstelling tot schriftelijke overeenkomsten, ontbreekt bij mondelinge overeenkomsten vaak tastbaar bewijsmateriaal. Het is daarom noodzakelijk creatief te zijn bij het vinden van andere bewijsmiddelen, zoals e-mails, sms-berichten, of zelfs relevante omstandigheden die de overeenkomst kunnen ondersteunen.
  3. Gedragingen van partijen: Het gedrag van partijen na het vermeende sluiten van de mondelinge overeenkomst kan een rol spelen bij het bewijs. Als beide partijen zich consistent hebben gedragen alsof er een overeenkomst is, kan dit als bewijs dienen.

Procederen bij mondelinge overeenkomsten

Wanneer een geschil over een mondelinge overeenkomst voor de rechter komt, is het cruciaal om een doordachte strategie te volgen:

  1. Juridisch advies: Raadpleeg een juridisch expert om de haalbaarheid van de zaak te beoordelen en te bepalen welk bewijsmateriaal nodig is.
  2. Documentatie: Verzamel alle mogelijke bewijsmiddelen, waaronder getuigenverklaringen, communicatie en andere relevante documentatie.
  3. Onderhandeling: Overweeg alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation, voordat u naar de rechter stapt.
  4. Professionele vertegenwoordiging: Een ervaren advocaat kan u begeleiden door het proces, uw zaak presenteren en u helpen bij het verzamelen van overtuigend bewijs.

Conclusie

In conclusie, hoewel mondelinge overeenkomsten hun plaats hebben in het rechtssysteem, brengen ze uitdagingen met zich mee als het gaat om het afdwingen ervan. Het bewijzen van de inhoud en het bestaan van dergelijke overeenkomsten vereist een zorgvuldige aanpak en vaak de professionele begeleiding van een advocaat. Gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen hangt af van de kracht van het bewijsmateriaal dat u kunt presenteren.

Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen, het gaat erom wie zijn gelijk kan bewijzen.

Wilt u meer informatie over onze incassoprocedure?

Gratis incasso