Vordering(en) indienen middels e-mail

Wilt u uw incassovordering(en) aanleveren? Download ons Excel sjabloon en vul deze in. U kunt de ingevulde Excel sheet e-mailen naar vordering@mmincasso.nl.