Gerechtelijke incasso

Krijg uw onbetaalde facturen betaald

In overleg met u nemen wij gerechtelijke stappen wanneer de vordering in het minnelijke traject oninbaar blijkt. Money Management regelt het voor u!

✔️ Scherpe tarieven

✔️ Transparant

✔️ Kosten op debiteur verhaald

Neem contact op

Gerechtelijke stappen

Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn omdat de vordering in het buitengerechtelijk incassotraject oninbaar blijkt, start de gerechtelijke incassoprocedure. Hierbij wordt dankzij de bij wet gegeven bevoegdheden de debiteur alsnog verplicht om tot betaling over te gaan. Kennis en ervaring zijn vereist om u adequaat en kwalitatief juridisch van dienst te zijn, dit is exact wat wij u bieden. Wij voeren gerechtelijke procedures, brengen dagvaardingen uit en assisteren bij comparities (een persoonlijke verschijning van partijen voor de rechter). De gerechtelijke procedure zal uiteindelijk resulteren in een gerechtelijk vonnis.

Wij starten de gerechtelijke incassoprocedure uitsluitend in overeenstemming met u. Uiteraard geven onze professionals u gratis advies over de slagingskans voor een succesvolle afwikkeling van uw dossier.

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Tarieven:

De kosten voor procederen zijn bij ons scherp en duidelijk. De gemaakte kosten worden bij een positieve uitspraak (al dan niet gematigd) toegewezen door de rechter en komen voor rekening van de wederpartij. U kunt ons vrijblijvend benaderen voor een overzicht van de door ons gehanteerde tarieven.

Internationale incasso:

Het gerechtelijk incassotraject van buitenlandse vorderingen wordt aangestuurd door ons en behartigd door plaatselijke deurwaarderskantoren en/of advocaten.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan gerust op onze FAQ pagina of neem contact met ons op.

Wilt u overgaan tot een juridische procedure?

Neem contact op
Vordering indienen