Ontruimen van een huurder

Overweegt u een procedure te starten om een huurder uit de verhuurde ruimte te krijgen?

Onze juridische experts helpen u hier graag bij. De snelste manier om van uw huurder af te komen, is door een kort geding voor ontruiming te starten. Echter, dit is niet altijd mogelijk . Soms is een reguliere gerechtelijke procedure (ook wel een bodemprocedure genoemd) vereist, wat helaas lang kan duren.

Wat houdt een ontruimingsprocedure in?

Een ontruimingsprocedure is een juridische weg waarbij de verhuurder eist dat de huurder gedwongen wordt om het pand te verlaten. Deze procedure kan zowel betrekking hebben op woonruimte, zoals een huurwoning, als op commerciële ruimte, zoals een bedrijfspand.

Wanneer de rechter de huurder verplicht om te vertrekken, moet de huurder het gehuurde verlaten met al zijn bezittingen, met uitzondering van de eigendommen van de verhuurder.

Als de huurder niet vrijwillig aan dit bevel voldoet en in het pand blijft, kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen om de huurder uit te zetten.

Hoe verloopt het?

Een ontruimingsprocedure begint met een dagvaarding. Deze dagvaarding wordt opgesteld door een van onze juridische experts en betekend door een deurwaarder. Nadat de huurder is gedagvaard, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank, en begint de ontruimingsprocedure.

Het verdere verloop van de ontruimingsprocedure is afhankelijk van het type procedure, namelijk een bodemprocedure of een kort geding.

Een ontruimingsprocedure in kort geding:

Een kort geding is een snellere procedure die wordt ingezet als er sprake is van spoed. In een kort geding kan de rechter binnen enkele weken na de dagvaarding uitspraak doen. In een kort geding worden alleen de meest dringende zaken behandeld, zoals acute overlast of een grote huurachterstand.

In een kort geding wordt de zaak mondeling behandeld en is er minder ruimte voor uitstelverzoeken en tegenclaims. De rechter beoordeelt snel of de huurder moet vertrekken.

Een ontruimingsprocedure in een bodemprocedure:

In een reguliere gerechtelijke procedure (ook wel een bodemprocedure genoemd) krijgt de huurder eerst de kans om schriftelijk of mondeling verweer te voeren of om uitstel te vragen. Pas daarna vindt de mondelinge behandeling plaats. Dit kan aanzienlijke tijd in beslag nemen, aangezien huurders soms herhaaldelijk om uitstel vragen, wat leidt tot vertraging.

Daarnaast kan een bodemprocedure langer duren als de huurder een tegenclaim indient. Bijvoorbeeld, als de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming eist vanwege een huurachterstand, kan de huurder tegenclaims indienen, zoals vermeende gebreken aan het gehuurde die hersteld moeten worden. Dit kan leiden tot een uitgebreidere juridische procedure.

Wanneer veroordeelt de rechter de huurder tot ontruiming?

Wanneer veroordeelt de rechter de huurder tot ontruiming?

Een rechter kan een huurder veroordelen tot ontruiming als aan bepaalde wettelijke voorwaarden is voldaan. De verhuurder moet aantonen dat er sprake is van een geldige reden voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Hier zijn enkele veelvoorkomende situaties waarin een rechter tot ontruiming kan besluiten:

    • Huurachterstand: Als de huurder herhaaldelijk of aanzienlijk in gebreke is gebleven met het betalen van de huur, kan de rechter besluiten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.
    • Structurele wanprestatie: Als de huurder herhaaldelijk andere verplichtingen uit de huurovereenkomst schendt, zoals het veroorzaken van overlast of het niet nakomen van onderhoudsverplichtingen, kan de rechter tot ontbinding en ontruiming besluiten.
    • Overlast: Als de huurder ernstige overlast veroorzaakt voor andere huurders of omwonenden, kan de rechter tot ontbinding en ontruiming overgaan.
    • Illegale onderhuur: Als de huurder zonder toestemming van de verhuurder de woning illegaal onderverhuurt, kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.
    • Eindigen van de huurovereenkomst: Als de huurovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of het verstrijken van de termijn, en de huurder weigert te vertrekken, kan de rechter tot ontruiming beslissen.

Het is belangrijk op te merken dat de rechter in elke zaak afzonderlijk beoordeelt of aan de wettelijke voorwaarden voor ontruiming is voldaan. Het is essentieel dat de verhuurder sterke juridische gronden heeft en alle benodigde bewijsstukken kan overleggen.

Bereid u voor

Het is van cruciaal belang dat de verhuurder de wettelijke procedures volgt tijdens de gedwongen ontruiming om juridische problemen te voorkomen. Ook moet de verhuurder ervoor zorgen dat de persoonlijke eigendommen van de huurder correct worden behandeld en opgeslagen.

Een ontruimingsprocedure kan complex en juridisch uitdagend zijn. Het is raadzaam om juridische expertise in te schakelen om u bij te staan gedurende het gehele proces. Onze experts kunnen u helpen de juiste juridische stappen te nemen, de benodigde documenten op te stellen, uw belangen te vertegenwoordigen bij de rechter en ervoor zorgen dat de procedure correct wordt uitgevoerd. Het inhuren ons kan u helpen tijd en geld te besparen en juridische problemen te voorkomen.

Conclusie

Een ontruimingsprocedure is een juridische procedure waarbij een verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde pand vraagt. De procedure kan om verschillende redenen worden gestart, waaronder huurachterstand, structurele wanprestatie, overlast, illegale onderhuur en het einde van de huurovereenkomst. De exacte stappen en procedures variëren afhankelijk van de specifieke situatie van de zaak en het juridische systeem van het rechtsgebied.

Zowel verhuurders als huurders hebben rechten en verantwoordelijkheden in een ontruimingsprocedure. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen en de wettelijke procedures strikt te volgen om problemen te voorkomen en uw belangen te beschermen. Als u betrokken bent bij een ontruimingszaak, kunt u het beste contact opnemen met een van onze experts om u te begeleiden gedurende het proces.

Uniek

Wanneer u samenwerkt met Money Management B.V. dan ontvangt u de geïncasseerde huur, de wettelijke rente en een succespremie. Dit bieden wij als enige bureau aan! U ontvangt dus meer dan u uit handen geeft.

Let op dat u bij andere incassobureaus mogelijk hoge kosten belast krijgt wanneer zij de vordering succesvol hebben geïncasseerd, dit is een valkuil waar meerdere ondernemers intrappen.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. Dit is altijd geheel vrijblijvend.

Wilt u meer informatie over onze incassoprocedure?

Gratis incasso