Pre-incasso

Indien uw klant ondanks herhaaldelijk verzoek niet over gaat tot betaling, heeft u twee opties:

  • U gaat over tot pre-incasso.

De pre-incasso is een procedure waarin de debiteur nog eenmaal de mogelijkheid wordt gegeven om over te gaan tot betaling, voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het starten van de incassoprocedure met de daarbij behorende rente en incassokosten.

Er wordt door ons op speciaal incassobriefpapier de zogeheten “Pre-incasso brief“ verzonden. De betalingen worden in dit geval alsnog rechtstreeks op uw rekening gestort door uw debiteur. Deze aanmaning wordt vanuit onze naam en op ons briefpapier verzonden. Op deze manier brengt u preventief de samenwerking tussen u en Money Management onder de aandacht bij uw debiteur.

Op een correcte, maar vooral resultaatgerichte wijze vergroot u de druk op uw debiteur door de autoriteit van Money Management op het gebied van Debiteurenbeheer en incasso te gebruiken. In de praktijk blijkt dat die extra druk leidt tot een aanzienlijk hoger percentage betalingen. U kunt er voor kiezen om de kosten van deze brief in rekening te brengen middels administratiekosten.

Deze aanmaning kunt u ook alleen per e-mail laten versturen, dit is kostentechnisch voor ons en dus ook voor u gunstiger, echter wijst de praktijk uit dat briefvorm een hoger percentage aan betalingen geeft.

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Wilt u uw klanten nog een laatste kans tot betaling geven?

Contact opnemen
Offerte opvragen