Huurachterstanden

Ontdek hoe u zonder kosten en tijdsinspanning uw huurachterstanden kunt laten incasseren!

Het incasseren van onbetaalde huurachterstanden kost tijd en geld. Helaas betalen niet al uw klanten binnen de overeengekomen betalingstermijn. Ondanks eigen inspanningen kan het een gedoe blijven om huurachterstanden betaald te krijgen. Indien u uw huurachterstanden uit handen geeft aan ons, dan heeft u hier geen omkijken meer naar. Money Management regelt het voor u! Incasseren wij niets, dan betaalt u ons niets.

Neem contact op

Huurincasso

No cure, no pay + Cure is bonus

Helaas zijn slecht of niet betalende huurders een veelvoorkomend probleem. Het is belangrijk om grote huurachterstanden tijdig te voorkomen, zodat de openstaande achterstand niet blijft oplopen. Money Management biedt u huurincasso aan op basis van No Cure, No Pay + Cure is Bonus. Dit houdt in dat wij de buitengerechtelijke incassoprocedure kosteloos voor u uitvoeren.

Indien wij onverhoopt niets incasseren in het minnelijk incassotraject, dan kost het u ook niets. Incasseren wij wel, dan komen de bij uw huurder in rekening gebrachte en de door uw huurder betaalde incassokosten toe aan ons kantoor. De complete huurachterstand en de rente komt u toe. Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten.

U geeft uw vordering uit handen aan ons en wij zullen uw debiteur door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden alsnog proberen te bewegen tot betaling. Vreemde ogen dwingen, dus waar het u wellicht niet is gelukt, kan Money Management net dat extra zetje geven wat uw huurder nodig heeft om over te gaan tot betaling.

Bovendien werken wij aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarmee u bij (deels) incassering van de vordering een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. U ontvangt in deze een succespremie, ook wel bekend als de kickback-fee.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 250 4%
> 251 6%

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Aparte vorm

Huurincasso is een aparte vorm van incasso waar wij de te nemen acties in het buitengerechtelijke traject snel opvolgen om een hogere huurachterstand te voorkomen. De huurders van woonruimtes genieten een grote mate van huurbescherming. De huurders van bedrijfsruimtes hebben een mindere wettelijke bescherming. Indien wij een huurder in de buitengerechtelijke fase niet kunnen bewegen tot betalen, kunt u bij ons de juridische procedure opstarten. Wilt u dit niet? Dan sluiten wij kosteloos het dossier.

Gerechtelijke incasso

Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn start de gerechtelijke incassoprocedure. In de praktijk blijkt het vaak noodzakelijk om de huurovereenkomst via de rechter te ontbinden. Wij kunnen dit voor u verzorgen, inclusief de ontruiming van de desbetreffende ruimte. Kennis en ervaring zijn vereist om u adequaat en kwalitatief juridisch van dienst te zijn. Dit is exact wat Money Management u biedt. Wij starten de gerechtelijke incassoprocedure uitsluitend in overeenstemming met u.

Wanneer u te maken heeft met een particuliere huurder, dan is het advies om eerst zelf een zogeheten 14-dagenbrief (WIK-brief/ingebrekestelling) naar de huurder te sturen. U kunt deze brief gratis downloaden via onze gratis aanmaning generator.

Meer lezen over wet- en regelgeving inzake huurincasso? Kijk op onze blogpagina Wet- en regelgeving huurincasso.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Wij willen u geen roze bril voorhouden en hopen dat u beseft dat het mes aan twee kanten snijdt. U heeft als schuldeiser recht op uw gelden en de welwillende schuldenaar heeft recht op een eerlijke respectvolle behandeling. Wij staan voor vakmanschap en geven te allen tijde heldere informatie aan u en aan de schuldenaar. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om het maatschappelijke probleem: de schuldenproblematiek, te doen verminderen. Let wel; maatschappelijk verantwoord incasseren is alleen mogelijk bij schuldenaren die niet kunnen, maar wel willen betalen. Meer hierover kunt u lezen op onze blogpagina MVI.

Klantbehoud

Wij houden te allen tijde rekening met de belangen van de schuldenaar en voeren alle communicatie in de eerste instantie met het doel uw klant te behouden, echter prevaleert het belang van u (onze klant). Onze professionals proberen het volledige verhaal te achterhalen van waarom de schuldenaar niet wil dan wel kan overgaan tot betaling en leggen dit voor aan u. Het feit blijft dat u recht heeft op betaling en dit blijft onze nummer 1 prioriteit.

Specialisme

Huurincasso is een aparte tak van sport. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving is het belangrijk om specialisten in te schakelen. Onze professionals zijn goed op de hoogte van hoe het huurrecht in elkaar steekt. Hierdoor voeren wij de juiste handeling uit op het juiste moment en voeren wij een zeer doeltreffend incassotraject.

Betaalgedrag verbeteren

Dankzij ons klantvriendelijke, doch strenge doelgerichte manier van incasseren trachten wij uw huurders op te voeden. Hiermee verkleint u de kans op huurachterstanden in de toekomst.

Wilt u uw vordering uit handen geven of heeft u vragen?

Neem contact op
Offerte opvragen