Deurwaarder

Wanneer buitengerechtelijke stappen niet voldoende blijken

In overleg met u nemen wij gerechtelijke stappen wanneer de vordering in het minnelijke traject oninbaar blijkt.
Money Management regelt het voor u!

✔️ Scherpe tarieven

✔️ Transparant

✔️ Kosten op debiteur verhaald

Neem contact op

Wanneer neemt de deurwaarder stappen?

Veruit de meeste vorderingen incasseren wij zonder tussenkomst van een rechter. Dit is voordelig voor de debiteur omdat de vordering niet opgehoogd wordt met juridische kosten en voordelig voor u omdat uw dossier geheel risicoloos is geïncasseerd. Bovendien heeft u bij ons recht op de wettelijke rente en een succespremie. Echter, de situatie kan zich voordoen dat een debiteur niet overgaat tot betaling in het zogeheten minnelijke incassotraject. In dit geval kunt u ervoor kiezen om het dossier kosteloos te laten sluiten of om een juridische procedure op te starten. Wij beschikken over de juridische kennis om het proces van begin tot eind met succes uit te voeren. Samen met u ondernemen we juridische stappen en gaan we uw debiteur dagvaarden. Hier komt onze partnerdeurwaarder in actie.

Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn omdat de vordering in het buitengerechtelijk incassotraject oninbaar blijkt, starten wij in overleg met u de gerechtelijke incassoprocedure.

Te nemen stappen

Eén van onze juristen stelt de dagvaarding op en onze partnerdeurwaarder betekent deze aan de gedaagde, uw debiteur. Zodra de rechtszitting heeft plaatsgevonden en wij het positieve vonnis in ontvangst nemen kunnen wij overgaan tot het nemen van beslagmaatregelen. Onze partnerdeurwaarder opereert landelijk. Door vaste prijsafspraken hoeft zich nooit zorgen te maken dat u op kosten wordt gejaagd, wij ontzorgen u van begin tot eind. Bovendien blijft u de baas over de te nemen stappen. Er wordt geen stap genomen zonder uw akkoord. U moet er namelijk rekening mee houden dat elke stap die de deurwaarder zet kosten met zich meebrengt, welke idealiter worden verhaald op de debiteur. Het is dus belangrijk om te weten waar u aan toe bent.

Waarom niet direct juridische stappen?

U schakelt ons in om te voorkomen dat u direct kosten maakt in het juridische proces, welke u mogelijk niet kunt verhalen op de debiteur. Van de spreekwoordelijke kale kip kunt u niet plukken. Ook wilt u niet direct uw klant op hoge kosten jagen, wanneer u ons inschakelt wordt de vordering opgehoogd met de wettelijke rente en incassokosten, maar hier blijft het bij. Wanneer u direct juridische stappen zou nemen komen hier hoge kosten bij, denk aan het griffierecht, betekeningskosten etc. Niet alleen wordt het voor uw debiteur lastiger om de vordering volledig te voldoen, maar kan een problematische schuldensituatie groter worden.

Door ons in te schakelen voor het minnelijke incassotraject zorgt u ervoor dat uw debiteuren tegen relatief lage kosten in staat gesteld worden om alsnog hun vordering te voldoen, zonder tussenkomst van een deurwaarder/advocaat met de daarbij behorende kosten. Buitengerechtelijke incasso bespaart het bedrijfsleven en de maatschappij meer dan vijfhonderd miljoen euro aan juridische kosten per jaar. Een adequaat incassokantoor kan zonder uw klant op hoge kosten te jagen uw vordering incasseren en draagt er idealiter zorg voor dat de klantrelatie behouden blijft.

Snel schakelen

Wij staan niet alleen bekend omdat we de beste tarieven van Nederland bieden (no cure, no pay + succespremie) maar ook omdat we snel resultaat leveren. Binnen 24 uur na aanlevering van uw vordering starten wij het incassotraject. Wilt u bij aanvang van of tijdens de minnelijke incassoprocedure toch eerder overgaan tot het nemen van juridische stappen? U kunt ons altijd benaderen en wij nemen direct actie, op elk gewenst moment kunnen wij de gewenste/noodzakelijke stappen nemen.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan gerust op onze FAQ pagina of neem contact met ons op.

Wilt u overgaan tot het nemen van juridische stappen?

Neem contact op
Vordering indienen