Bereken incassokosten op – Money Management

Incassokosten berekenen

Op 1 juli 2012 zijn er wettelijke bepalingen vastgelegd ten aanzien van het vorderen van wettelijke vermogensschade. De WIK bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het te vorderen bedrag in rekening mag brengen wanneer een klant niet overgaat tot betaling.

Met de onderstaande calculator kunt u berekenen hoe hoog de rente en incassokosten mogen zijn.

Incassocalculator

Factuurbedrag , Vul hier het totaal te vorderen bedrag in.
De schuldeiser is BTW plichtig Er mag alleen btw worden gerekend over incassokosten wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is,
Vervaldatum van de factuur Vul hier de uiterste betaaldatum van de factuur in, zodoende wordt voor u de wettelijke rente berekend. (optioneel)
De debiteur is een : Consument
: Bedrijf
Deze instelling heeft enkel invloed op de hoogte van de rente.

Incassokosten

De incassokosten zijn berekend aan de hand van onderstaande staffel:

Over de eerste € 2.500,00 15 % = 0,00 Min. € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10 % = 0,00  
Over de volgende € 5.000,00 5 % = 0,00  
Over de volgende € 190.000,00  1 % = 0,00  
Over het meerdere € >200.000,00 0,5 % = 0,00 Max. € 6.675,00

Vragen of opmerkingen

Wij bieden u deze incassocalculator aan als gratis hulpmiddel. Met deze tool kunt u gemakkelijk de te vorderen rente en incassokosten berekenen. Heeft u vragen en/of opmerkingen, kijk dan gerust rond op onze website en schroom u niet om ons te contacteren. Wij staan u graag te woord.

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een vordering niet op tijd wordt betaald, maakt een schuldeiser kosten om de betreffende vordering te innen. Deze kosten mag hij in rekening brengen (incassokosten) bij de debiteur. Hierbij gaat het om de kosten die voorafgaand aan een juridische procedure worden gemaakt. Deze kosten worden door iedere schuldeiser anders genoemd, bijvoorbeeld:

  • Administratiekosten;
  • Aanmaningskosten;
  • Bureaukosten;
  • Buitengerechtelijke kosten etc.


Zowel de schuldeiser, het incassobureau, maar ook de deurwaarder kunnen deze kosten in rekening brengen voor buitengerechtelijke werkzaamheden.

U kunt de incassokosten berekenen door gebruik te maken van de bovenstaande incassocalculator.

De wetgever maakt onderscheid tussen consumenten- en handelsovereenkomsten. De volgende rechtsregels zijn hierbij van toepassing:

  • artikel 6:96 lid 6 BW voor consumentenovereenkomsten;
  • artikel 6:96 lid 4 BW voor handelsovereenkomsten.


Bij overeenkomsten met consumenten geldt de Wet Incasskosten (WIK) als ‘dwingend recht’ en worden de incassokosten berekend conform de incassokostenstaffel.

Bij handelsovereenkomsten met bedrijven vallen deze bepalingen onder het ‘regelend recht’. Dit houdt in dat partijen van de bepalingen mogen afwijken en er alternatieve afspraken gemaakt kunnen worden. Dit betekent dus dat de WIK geldt tenzij er is afgesproken om hiervan af te wijken.  De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij hogere tarieven moet worden onderbouwd waarom er meer kosten zijn gemaakt, dan de wettelijke vastgelegde kosten.

 

Minimale incassokosten:

Er geldt een minimumbedrag van €40,- voor incassokosten. Dit bedrag mag het incassobureau en/of de schuldeiser altijd doorbelasten. Is de hoofdsom bijvoorbeeld €50,-? Het incassobureau of de schuldeiser mag dan €40,- aan incassokosten doorbelasten. Dit mag ondanks het feit dat de incassokosten in dat geval hoger zijn dan 15% van de hoofdsom. U kunt de correcte hoogte van de incassokosten berekenen door het totale bedrag aan onbetaalde facturen in te vullen in de bovenstaande incassocalculator.

 

Btw over incassokosten:

Het incassobureau kan in bepaalde zaken btw berekenen over de incassokosten. Het incassobureau mag dit alleen doen wanneer de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is, zoals bij; verhuurders, banken, verzekeraars, medische beroepen en de overheid. U kunt de incassokosten berekenen inclusief en exclusief btw door gebruik te maken van de bovenstaande incassocalculator. U hoeft alleen maar aan te geven of de schuldeiser btw-plichtig is of niet.

 

De gevolgen van niet betaling?

Wanneer de hoofdsom en/of de incassokosten niet worden betaald, dan is de kans aanwezig dat de schuldeiser naar de rechter stapt. Procederen kan voor elke vordering. De gemaakte kosten worden bij een positieve uitspraak toegewezen door de rechter en komen voor rekening van de wederpartij. De hoogte van de juridische kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en het verloop van de zaak.

 

Kan de wederpartij het volledige bedrag niet direct betalen?

Indien de wederpartij het bedrag niet direct kan betalen, is het verstandig dat er wordt verzocht om een betalingsregeling bij het incassobureau of bij de schuldeiser. De mogelijkheid bestaat dat hier gehoor aan wordt gegeven en de wederpartij zodoende de juridische kosten kan voorkomen. Het incassobureau of de schuldeiser is echter niet verplicht om een betalingsregeling aan te gaan.

Lever uw incassodossiers bij ons aan en wij nemen binnen 24 uur contact met u op!