Wet schuldsanering natuurlijke personen

De Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) biedt burgers met problematische schulden een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. Deze Nederlandse wet is 1998 in het leven geroepen. De Wsnp wordt aangevraagd door middel van het invullen en opsturen van het verzoekschrift naar de rechtbank. Binnen enkele weken ontvangt de schuldenaar een oproep om bij de betreffende rechtbank te verschijnen voor een toelatingszitting. De rechter zal dan bekijken of de schuldenaar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. De Wsnp is een krachtig middel om schuldenvrij verklaart te worden, daar de rechter schuldeisers zal verplichten om mee te werken. Uiteraard wordt de schuldenaar gehouden aan Wsnp-verplichtingen. De schuldenaar ontvangt een klein bedrag van zijn/haar inkomen om van te leven. Alle verdere inkomsten gaan naar de schuldeisers.

Indien de rechter heeft besloten dat de schuldenaar wordt toegelaten tot het Wsnp-traject, dan wijst zij een Wsnp-bewindvoerder en een rechter-commissaris aan. De bewindvoerder zal controleren of de schuldenaar zich aan de verplichtingen van de Wsnp houdt en bovendien zal de bewindvoerder de boedel van de schuldenaar beheren. De rechter-commissaris controleert o.a. of de bewindvoerder zijn taken naar behoren uitvoert.

Zeggenschap boedel

Tijdens het Wsnp-traject heeft de schuldenaar geen zeggenschap meer over zijn/haar boedel. Ook geldt er voor tenminste 13 maanden een postblokkade. Deze postblokkade betekent dat alle post naar de bewindvoerder wordt gestuurd. De bewindvoerder zal alle zakelijke post openen en de privépost wordt door de bewindvoerder doorgestuurd naar de schuldenaar aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV.

Blog image

Wsnp-traject

Het Wsnp-traject duurt meestal 3 jaar, tenzij anders is opgelegd door de rechtbank. Wanneer de schuldenaar in de schuldsanering zit, stelt de rechtbank een plan van aanpak op. Dit plan heet het saneringsplan. Hierin staat binnen hoeveel tijd de schuldenaar schulden gaat aflossen. Ook wordt hierin vermeld hoe hoog het aflossingsbedrag is. Het kan door meerdere redenen voorkomen dat het Wsnp-traject eerder stopt. Dit kan voorkomen omdat de schuldenaar de schulden eerder zelf heeft afbetaald of omdat er een akkoord is gesloten met de schuldeisers. Het Wsnp-traject kan bijvoorbeeld ook eerder stoppen omdat de schuldenaar zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden. Het recht op bijstand via de Wsnp raakt de schuldenaar in dit geval na een tijd kwijt.

Toelating Wsnp

Wanneer de schuldenaar wordt toegelaten tot de Wsnp kunnen schuldeisers, waarvan de schuld binnen de Wsnp-regeling valt, de betaling niet langer afdwingen. Let wel, dit geldt dus niet voor nieuwe schuldeisers, waarvan de schuld is ontstaan na toelating tot de Wsnp. De Wsnp werkt ook niet ten aanzien van schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht.

Afronding Wsnp-traject

Wanneer het Wsnp-traject met succes is afgerond, dan zullen de schuldeisers genoegen moeten nemen met een deel van het gespaarde bedrag. De rest kan dan niet meer worden opgeëist. De rechter zal de schuldenaar een schone lei verstrekken.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op