Incassobureau kiezen… Waarop letten?

Niemand zit te wachten op een klant die niet overgaat tot betaling van zijn of haar factuur. U heeft werk of producten geleverd en daarvoor dient u betaald te worden. Maar helaas, niet alle klanten betalen hun factuur uit eigen beweging en sommige klanten betalen zelfs niet nadat u hun hierop hebt geattendeerd middels het versturen van herinneringen en/of pogingen tot telefonisch onderhoud.

Waar moet u op letten wanneer u een incassobureau kiest? Er zijn veel incassobureaus actief in Nederland en niet allemaal sluiten aan op uw wensen of eisen.

U wilt ongetwijfeld een incassobureau die zich aan de regels houdt, maar ook een die van aanpakken weet. U wilt namelijk wel uw onbetaalde factuur betaald krijgen. In deze blog geven wij u 5 tips om het koren van het kaf te scheiden.

1. Reviews

Een goede manier om te besluiten of u zaken wil doen met een incassobureau is door te kijken naar de ervaringen van andere partijen, die eerder gebruik hebben gemaakt van het incassobureau. Behalen zij daadwerkelijk goede resultaten en worden klanten bijvoorbeeld niet onnodig op kosten gejaagd.

Ook is het verstandig om te kijken naar klachten over het betreffende incassobureau. Wanneer een klacht wordt beschreven door een schuldenaar, zal vaak ook de klant van het incassobureau benoemd worden, u dus. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

2. Telefonisch contact

Wij raden u aan om even te bellen met het incassobureau. Een medewerker van het incassobureau zou u feilloos moeten kunnen informeren over de te nemen stappen in het incassoproces en de eventuele gevolgen voor u. Met een telefoongesprek wordt vaak wel duidelijk wat voor vlees u in de kuip heeft.

3. Klantbehoud

Een niet betalende klant, blijft toch een klant. Het ene bedrijf stelt meer prijs op goed klantencontact dan het andere bedrijf. Onzes inziens dienen uw klanten altijd correct te woord gestaan te worden. Het kan nooit de bedoeling zijn dat uw klant wordt uitgefoeterd om zodoende uw factuur betaald te krijgen. Ook wanneer mensen correct te woord gestaan worden, kan een professionele dienstverlener de betaling incasseren. Het correct overbrengen van de betalingsverplichting is een kunst welk niet elk incassobureau beheert. Vindt u klantbehoud belangrijk? Zorg dat u zaken doet met een partij die dezelfde waarden als u ambieert. Een goed incassobureau achterhaalt waarom de schuldenaar niet wil, dan wel kan overgaan tot betaling en legt dit indien gewenst voor aan u.

4. Online portaal

Bijna alle incassobureaus bieden u een online portaal. Zodoende kunt u 24/7 inzien hoe uw dossier wordt opgevolgd en kunt u de stand van zaken gedetailleerd inzien. Helaas komt het in de praktijk voor dat veel incassobureaus niet genoeg mankracht hebben om dossiers consequent op te volgen. Door dossiers niet consequent op te volgen verliest de incassoprocedure kracht en dit is zonde, want dit zorgt ervoor dat de kans van slagen op incassering in het buitengerechtelijke traject minder wordt. Met toegang tot een online portaal kunt u dit zelf in de gaten houden.

5. Tarieven

Kosten in het incassoproces zijn onvermijdelijk. Gelukkig bieden veel incassobureaus minnelijke incasso aan op basis van “No cure, no pay”. Dit houdt in dat wanneer het incassobureau uw factuur niet incasseert het u niets kost en in enkele gevallen ook dat wanneer het incassobureau uw factuur wel incasseert, de debiteur de in rekening gebrachte rente & incassokosten betaald en het u dus verder ook niets kost. Elk incassobureau hanteert eigen voorwaarden en zodoende kan het zijn dat er (hoge) provisiebedragen worden belast aan u. Bij sommige incassobureaus wordt er bijvoorbeeld een percentage belast over geïncasseerde bedragen, wordt de wettelijke rente niet afgedragen of moet u abonnementskosten betalen etc. De lijst gaat door. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de te belasten kosten zodat u niet voor onplezierige verassingen komt te staan.

Wilt u meer informatie over onze incassoprocedure?

Gratis incasso