WIK-brief

Een WIK-brief is een verplichte brief die verzonden moet worden aan particuliere debiteuren (natuurlijke personen) alvorens u een vordering ophoogt met incassokosten/uit handen geeft aan een incassobureau. U dient volgens de Wet Incassokosten (WIK) minimaal één kosteloze aanmaning te versturen met een betaaltermijn van minimaal 14 dagen en het bedrag aan incassokosten gespecificeerd. Wanneer u een lager bedrag aan incassokosten vermeld, kunt u in een juridische procedure geen aanspraak meer maken op het maximale bedrag aan incassokosten.

De staffel die gehanteerd moet worden voor het berekenen van de incassokosten kunt u vinden via de volgende link. Deze verschilt naar gelang de hoofdsom: Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Verplichtingen

Hier onderstaand treft u de verplichtingen inzake de (enige of) laatste aanmaning voor particuliere debiteuren opgesomd:

  • Duid de vordering aan waarop de brief betrekking heeft (bijv. het factuurnr.)
  • Vermeld het openstaande bedrag.
  • Vermeld de uiterste betaaltermijn van (minimaal) 14 dagen.
  • Vermeld het maximale bedrag aan incassokosten die in rekening gebracht zullen worden bij niet betaling.
  • Vermeld dat er (contractuele) rente in rekening gebracht wordt bij niet betaling.

Deze brief biedt uw debiteur een laatste kans om de schuld te betalen zonder dat daar extra incassokosten bij komen. Uiteraard kunnen wij het versturen van deze brief voor u uit handen nemen. Benader ons vrijblijvend voor meer informatie.

Incassokosten

Wilt u de incassokosten en/of de wettelijke rente berekenen? Gebruik dan onze (gratis) incassocalculator. Hiermee kunt u makkelijk de te vorderen incassokosten en wettelijke rente berekenen.

Wilt u de WIK-brief gratis via ons genereren?

Aanmaning generator