Verjaringstermijnen facturen

Onbetaalde vorderingen/facturen kunnen verjaren. Verjaring van facturen heeft als gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. In deze blijft er wel een natuurlijke verbintenis over (een verbintenis die rechtswege niet meer afdwingbaar is). Wanneer de schuldenaar ondanks verjaring toch heeft betaald, kan hij/zij het bedrag niet terugvorderen.

Consumenten en bedrijven

Als algemeen uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Ditzelfde termijn geldt wanneer er een vonnis is. Wanneer dit termijn verstreken is, dan kunt u via de rechter geen betaling meer afdwingen, er blijf een natuurlijke verbintenis over.

Doet u zaken met een bedrijf, dan is de verjaringstermijn van de vordering 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. Een vordering is opeisbaar nadat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Bij Business-to-Business valt deze bepaling onder het ‘regelend recht’. Dit houdt in dat partijen van de bepaling van de 5-jarige verjaringstermijn mogen afwijken en er alternatieve afspraken kunnen worden gemaakt.

Bij een vordering ten behoeve van een consumentenkoop (Business-to-Consumer) dient u onderscheid te maken tussen producten of diensten.

  • Verkoopt u een product (roerende zaak) als professionele verkoper aan een consument, dan bedraagt de verjaringstermijn 2 jaar. Deze kortere verjaringstermijn geldt tevens voor energieschulden.
  • Verkoopt u een dienst (bijv. een verzekering, een geldlening of een abonnement) dan bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar.

In dit geval valt dit onder het ‘dwingend recht’. Hier kan dus niet van afgeweken worden.

Blog picture

Stuiting verjaringstermijn (verjaring voorkomen)

U kunt een vordering stuiten, oftewel de verjaringstermijn opnieuw laten ingaan.

In de volgende gevallen zal de verjaringstermijn opnieuw ingaan:

  • indien u een schriftelijk en ondubbelzinnige aanmaning, of mededeling aan de schuldenaar verstuurd dat u uw recht op nakoming voorbehoud;
  • door het uit laten brengen van een dagvaarding;
  • wanneer de schuldenaar de vordering erkent.

Wel of niet oude facturen uit handen geven?

Heeft het zin om oude facturen uit handen te geven voor de incassoprocedure? Ja, met name met onze unieke incassoprocedure. Openstaande facturen levert u namelijk kosteloos aan.

Hoe ouder de vordering hoe lastiger het incasseren vaak is. Echter behalen wij nog steeds zeer goede resultaten wanneer wij oude vorderingen najagen. Zowel nationaal als internationaal hebben wij mooie successen weten te boeken met oude vorderingen in het buitengerechtelijk incassoproces.

Heeft u nog oude facturen in uw administratie openstaan? Twijfel dan niet en geef ze uit handen.

Afboeken kan altijd nog!

Facturen indienen

Facturen uit handen geven? Dien via deze link makkelijk uw facturen in voor de kosteloze incassoprocedure.

Wilt u weten hoeveel incassokosten er worden belast aan uw klant/debiteur wanneer u uw vordering uit handen geeft? Gebruik dan onze gratis incassocalculator.

Meer informatie over onze kosteloze incassoprocedure?

Gratis incasso