Bulkincasso

Bulkincasso houdt in dat wij in één keer een groot aantal facturen voor u gaan incasseren. U heeft een groot aantal facturen openstaan binnen uw administratie en u wilt deze door een professionele partij laten incasseren. Het is mogelijk om al uw uitstaande facturen in één keer digitaal aan te leveren. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de status 24/7 online te kunnen volgen.

Bulkincasso is geschikt voor bedrijven die veel facturen open hebben staan. U kunt hierbij denken aan bedrijven die abonnementsdiensten aanbieden of bijvoorbeeld aan bedrijven met simpelweg grote klantenbestanden. Het aanbod van onze bulkincassodienst is uniek. U ontvangt bij ons namelijk meer dan u uit handen en u ontvangt dit op basis van een staffel. Deze treft u hier onderstaand aan.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 200 4%
201 t/m 250 6%
> 250 8%

Deze staffel houdt in dat wanneer u in één keer of verspreid over een x-periode bijv. meer dan 250 dossiers aanlevert, u niet alleen recht heeft op de hoofdsom en de wettelijke rente, maar ook op 8% van de te incasseren incassokosten (onze verdiensten). De incassokosten worden verhaald op uw debiteur.

Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten. Wij werken zo transparant als mogelijk en belasten u dus niet met onvoorziene kosten. Wij bieden deze unieke aanpak met trots als enig creditmanagementkantoor in Nederland aan.

Buitengerechtelijke incasso is de perfecte oplossing voor het innen van achterstallige vorderingen. Wij kunnen zonder uw klant op hoge kosten te jagen uw vordering incasseren en dragen er zorg voor dat de klantrelatie behouden blijft.

Factureert u aan particulieren? Dan heeft u te maken met de wettelijk verplichte 14-dagenbrief. Indien u deze brief niet verstuurd, dan kunnen wij dit voor u doen. Wij helpen u graag op al uw vraagstukken op het gebied van creditmanagement.

Blog picture

Slagingspercentage

Het slagingspercentage in het buitengerechtelijk incassoproces ligt ca. op 91%. Het resterende deel wordt realistisch gezien niet zonder tussenkomst van een rechter geïncasseerd. Procederen (gang naar de rechter) kan voor elke vordering. De gemaakte kosten worden bij een positieve uitspraak, al dan niet gematigd, toegewezen door de rechter en komen voor rekening van uw debiteur. Een toewijzend vonnis is echter geen garantie voor een positief resultaat. De vordering inclusief toegewezen kosten kunnen alleen bij toereikende verhaalsmogelijkheden op de wederpartij worden verhaald. De gang naar de rechter wordt alleen genomen indien u hiertoe opdracht geeft. Wij zullen indien gewenst een objectief advies geven of deze stap verstandig is of niet.

Makkelijk aanleveren

Zoals hierboven aangegeven is het mogelijk om al uw uitstaande facturen in één keer digitaal aan te leveren. U mag dit doen op de manier die u het fijnste vindt. Het gebruikelijkste is dat wij een “dump” ontvangen in een Excel bestand. Wij hebben hier standaard sjablonen voor, maar indien gewenst kunnen wij het door u aan te leveren bestand ook zelf bewerken en verwerken binnen onze administratie. Het belangrijkste is in deze dat alle benodigde informatie aanwezig is in het bestand.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op