Juridische procedure

Procederen, oftewel een juridische procedure opstarten kan voor elke vordering. De gemaakte kosten worden bij een positieve uitspraak (al dan niet gematigd) toegewezen door de rechter en komen voor rekening van de wederpartij. Een toewijzend vonnis is echter geen garantie voor een positief resultaat. De vordering inclusief toegewezen kosten kunnen alleen bij toereikende verhaalsmogelijkheden (volledig) op de wederpartij worden verhaald. Steeds voorafgaand aan een juridische procedure wordt besproken of de juridische weg, de beste weg is.

Juridische procedure - Money Management

 

Procesvertegenwoordiging

De juridische kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering. Het griffierecht van de rechtbank wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de volledige vordering, dat wil zeggen de vordering inclusief rente en incassokosten. Vorderingen tot een bedrag van €25.000 worden aanhangig gemaakt bij de sector kanton van de rechtbank. Dit betekent dat voor het aanbrengen en verder behartigen van de zaak geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt. Vorderingen boven de €25.000 dienen aanhangig gemaakt te worden bij de sector civiel van de rechtbank. Hier geldt wel een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. De kosten zijn hierdoor een stuk hoger. Uiteraard kan hier wel voor worden geprocedeerd, maar zal steeds in overleg met de advocaat een kostenopgave worden gedaan. Ook bij het aanvragen van het faillissement van de wederpartij of het leggen van conservatoir beslag geldt een verplichte procesvertegenwoordiging.

De kosten

De kosten voor het opstarten van een gerechtelijke procedure bestaan o.a. uit: kosten opstellen dagvaarding, kosten betekenen dagvaarden, griffierecht, uurtarief kantonzaken, uurtarief advocaat. Na het behalen van een positief vonnis wordt een deurwaarder ingeschakeld voor het betekenen van het vonnis en eventuele beslagmaatregelen. Welke beslagmaatregelen worden, genomen zijn afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden. De kosten voor het betekenen van een vonnis, beslaglegging e.d. worden conform de Btag tarieven van het KBvG door de deurwaarders doorbelast. Alle kosten van derden zijn transparant en worden door MM één op één doorbelast. In tegenstelling tot veel andere bureaus zijn onze prijzen en kosten transparant, u kunt ons dan ook vrijblijvend benaderen voor een kostenoverzicht van het juridische traject.

Verstekvonnis of verweer

Wanneer de wederpartij niet reageert, wordt de vordering bij verstek toegewezen. In dit geval volgt meestal een verstekvonnis binnen 3 maanden. Bij verweer kan het juridische traject lang duren en soms wel een jaar overschrijden. Bij verweer kan het juridische traject tot ruim een jaar duren. Wij behartigen uw dossier adequaat en werken doeltreffend. Ons belang is uw belang.