Contract voor bepaalde tijd

Stel u heeft een contract met uw klant afgesloten en dit is een contract voor bepaalde tijd. Als voorbeeld nemen wij een contractduur van 3 jaar, met een facturatieperiode van 12 maanden. Dit zou inhouden dat u in de ideale situatie over een periode van 3 jaar, 3 facturen verstuurd, welke alle 3 binnen het overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.

Klant komt verplichtingen niet na

Het kan voorkomen dat u wegens een tussentijds zakelijk conflict uw betalingen niet ontvangt en uw klant aangeeft dat zij het contract eenzijdig beëindigen, dit ondanks het feit dat dit juridisch gezien niet correct is, u conform overeengekomen voorwaarden recht heeft op volledige betaling van de factu(ur)r(en) en dat de klant het contract voor de overeengekomen periode uit dient te zitten. U geeft de vordering uit handen en ook het incassobureau lukt het niet om dit in het minnelijke traject af te wikkelen.

Nu kunt u samen met het incassobureau proberen om in de gerechtelijke procedure als vonnis te behalen dat de heden openstaande vordering volledig betaald moet worden en dat uw klant het contract uit moeten zitten. Helaas blijkt in de praktijk dat kantonrechters hier vaak niet in mee gaan.

Gerechtelijke procedure

Dit brengt dus het risico op een onsuccesvolle afwikkeling met zich mee en hiermee loopt u mogelijk een deel van uw winst mis. Het in één keer vooruit factureren van de gehele contractperiode wordt helaas ook met grote zekerheid afgewezen door kantonrechters. Kantonrechters gaan meer niet, dan wel mee in het toewijzen van kosten voor niet geleverde diensten

Contract voor bepaalde tijd - minneljike incasso - gerechtelijke procedure - MMincasso

 

Afkopen

Met deze reden adviseren wij in dergelijke gevallen om het lang lopende contract gedwongen ‘af te laten kopen’, dus dat u alleen de winstderving doorbelast. Dit houdt dus in dat u de omzet – de kosten berekend voor de resterende duur van het contract en deze factureert aan de klant. Het contract dient u dan rechtswege eenzijdig te beëindigen.

Indien uw klant niet meegaat in deze gang van zaken, staat u sterker in het juridisch proces om alle facturen en bijkomende kosten te verhalen op uw klant. U heeft een grotere kans om te krijgen waar u recht op heeft en dus een succesvolle afwikkeling.