Negativiteit en kosten

Er zijn de laatste jaren veel negatieve berichtgevingen verschenen over incassobureaus. Van het opjagen van klanten met onnodige kosten, tot het in rekening brengen van te hoge incassokosten. Is dit terecht? Wat betreft Money Management in ieder geval niet!

De regelgeving

Incassokosten worden wettelijk erkend, er mogen echter pas incassokosten in rekening gebracht worden zodra incassowerkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierbij maakt de soort handeling niet uit. De hoogte van de incassokosten is vastgesteld middels een wettelijk staffel. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de ingediende hoofdsom. Hierover kunt u meer informatie lezen op rechtspraak.nl.

Er zijn tevens bepaalde voorwaarden gesteld aan het mogen belasten van incassokosten. Denk hierbij bijv. aan het gegeven betalingstermijn aan een particuliere debiteur. Hierover wordt in andere blogs meer over uitgelegd. Wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid dat de incassokosten niet toegewezen bij een rechtelijke uitspraak.

Verborgen kosten

Het is belangrijk om zaken te doen met een incassobureau waarmee u duidelijke afspraken heeft. Dit geldt voor zowel het minnelijke incassotraject, als het gerechtelijke incassotraject. Bij een gerechtelijk proces is het in de regel niet mogelijk om aan te geven welke kosten er precies zullen volgen in de loop van het executietraject, wel is het zo dat bij een positief vonnis de kosten voor zo veel als mogelijk worden verhaald op de debiteur.

Money Management probeert zo transparant als mogelijk te zijn m.b.t. eventuele kosten. Wij berekenen daarnaast geen dossier en/of administratiekosten. Transparant samenwerken werkt voor beide partijen het prettigst. Zo ontstaan er geen vervelende verassingen achteraf.

Negativiteit en kosten - Money Management

In welke volgorde verrekend?

Bij de uitspraak van De Hoge Raad in een zaak op d.d. 10/07/2015 is vastgesteld dat bij deelbetaling van de incassovordering, het betaalde bedrag eerst op de buitengerechtelijke kosten en rente in mindering wordt gebracht, voordat deze in mindering wordt gebracht op de hoofdsom.

Dit brengt als voordeel mee dat wanneer een debiteur niet het gehele openstaande bedrag incl. rente en incassokosten heeft betaald, een deel van de hoofdsom open blijft openstaan. Dit betekent dat de debiteur in gebreke blijft en daarmee niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, welke zijn ontstaan bij het aangaan van de overeenkomst met de eiser.

Een ander klein voordeel is dat er wettelijke rente berekend mag worden over het nog te betalen gedeelte van de hoofdsom.

Wilt u de wettelijke rente zelf berekenen? Maak dan gebruik van de door ons ontworpen incassocalculator. Hiermee berekent u makkelijk de te vorderen wettelijke rente en de eventuele incassokosten.