Hoge kosten incassowerkzaamheden

Kosten in het incassoproces zijn onvermijdelijk. Echter bieden veel incassobureaus buitengerechtelijke incasso aan op basis van “No cure, no pay”. Dit houdt in grote lijnen in dat wanneer het incassobureau niets incasseert het u niets kost en in sommige gevallen ook dat wanneer het incassobureau wel incasseert, de debiteur de in rekening gebrachte incassokosten betaald en het u dus verder ook niets kost. Elk incassobureau hanteert echter eigen voorwaarden en zodoende kan het zijn dat er (hoge) provisiebedragen worden belast aan u. Zorg er dus voor dat u goed op de hoogte bent van de betreffende voorwaarden en de te verwachte kosten, zodat u niet onnodig op hoge kosten wordt gejaagd.

Op de datum 1 juli 2012 zijn er wettelijke bepalingen vastgelegd ten aanzien van het vorderen van wettelijke vermogensschade. De WIK (wet incassokosten) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het te vorderen bedrag in rekening mag brengen wanneer een klant niet overgaat tot betaling.

Wij hebben een incassocalculator voor u ontwikkeld waarmee u gratis kunt berekenen hoe hoog de rente en incassokosten mogen zijn.

Hoge kosten juridische procedure

Mocht het voorkomen dat niet het gewenste resultaat behaald wordt in de buitengerechtelijke fase, dan kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure op te starten. Het incassobureau zet dan alles op alles om via een gerechtelijke procedure te zorgen dat u het geld krijgt waar u recht op heeft. Van uitvoerige en bekwame communicatie met uw debiteur tot het aanvragen van een mogelijk faillissement, van het onderuithalen van onterechte disputen tot beslaglegging. Een goed incassobureau beheert alle facetten op het gebied van juridische incasso.

Kosten voor juridische bemiddeling en andere soortgelijke kosten worden in rekening gebracht, ongeacht het feit of de vordering geïncasseerd wordt. De kosten van rechtsmaatregelen, zoals griffierecht en kosten die een advocaat en/of deurwaarder in rekening brengt, worden aan u doorberekend.

Het is volledig afhankelijk van welke incassopartner u kiest hoe hoog deze kosten zullen zijn. Waar de een voordelige tarieven aanbiedt, rekenen andere incassobureaus exorbitant hoge bedragen voor juridische maatregelen, waardoor het voor veel klanten met “lage vorderingen” weinig zin heeft om de juridische procedure op te starten, daar de kosten niet opwegen tegen de baten. De juridische procedure wordt in overeenstemming met u opgestart. Laat u informeren of een gerechtelijke procedure zinvol is en vraag om een schatting van de te verwachte kosten. Zorg er dus voor dat de kosten zo duidelijk als mogelijk zijn voor u. De gemaakte kosten worden bij een positieve uitspraak, al dan niet gematigd, toegewezen door de rechter en komen dus (deels) voor rekening van de wederpartij. De kosten kunnen dus (deels) op de debiteur verhaald worden, mits de debiteur voldoende verhaal biedt.

Vordering te laat betaald

Wanneer een vordering niet op tijd wordt betaald, maakt een schuldeiser kosten om de betreffende vordering te innen. Deze kosten (incassokosten) mogen in rekening gebracht worden bij de debiteur. Het gaat in deze om kosten die voorafgaand aan een juridische procedure worden gemaakt. Deze kosten worden door iedere schuldeiser anders genoemd, bijvoorbeeld:

  • Administratiekosten;
  • Aanmaningskosten;
  • Buitengerechtelijke kosten etc.

Zowel de schuldeiser, het incassobureau, maar ook de deurwaarder kunnen deze kosten in rekening brengen voor buitengerechtelijke werkzaamheden.

Dwingend of regelend recht

Bij overeenkomsten met consumenten geldt de Wet Incasskosten (WIK) als ‘dwingend recht’ en worden de incassokosten berekend conform de incassokostenstaffel. Bij handelsovereenkomsten met bedrijven vallen deze bepalingen onder het ‘regelend recht’. Dit houdt in dat partijen van de bepalingen mogen afwijken en er alternatieve afspraken gemaakt mogen worden.

Btw over incassokosten

In bepaalde zaken kan er btw berekend worden over de incassokosten. Dit mag alleen wanneer de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is, zoals bij; verhuurders, banken, verzekeraars, medische beroepen en de overheid.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op