Incassokosten – Money Management

Wettelijke rente

2020-02-17T14:18:26+01:00

Wettelijke rente is de rente die verschuldigd is wanneer een schuldenaar een geldsom niet tijdig voldoet aan een schuldeiser. De schuldenaar dient deze rente te betalen.

Wettelijke rente2020-02-17T14:18:26+01:00

Negativiteit en kosten

2020-02-17T22:48:32+01:00

Er zijn de laatste jaren veel negatieve berichtgevingen verschenen over incassobureaus. Is dit terecht? Wat betreft Money Management in ieder geval niet!

Negativiteit en kosten2020-02-17T22:48:32+01:00

Juridische procedure

2020-06-22T16:03:53+01:00

Wanneer minnelijke incasso niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u overgaan tot de juridische procedure. Hoe gaan wij hiermee om?

Juridische procedure2020-06-22T16:03:53+01:00

Contract voor bepaalde tijd

2020-04-26T19:36:24+01:00

Bent u een contract voor bepaalde tijd overeengekomen en komt uw klant de betalingsverplichting niet na. Welke stappen kunt u in dit geval het beste nemen?

Contract voor bepaalde tijd2020-04-26T19:36:24+01:00

Wettelijke eisen

2022-01-19T18:31:59+01:00

Wij merken dat er nogal onduidelijkheid bestaat bij onze klanten over de wettelijke eisen die worden gesteld in het debiteurenbeheer.

Wettelijke eisen2022-01-19T18:31:59+01:00