De schuldenindustrie en Money Management

Het is geen onbekend tafereel dat incassobureaus en deurwaarderskantoren in een negatief daglicht worden gezet wegens woekerprijzen en het onnodig ophogen van vorderingen met hoge kosten. Hierdoor kunnen in extreme gevallen kleine dossiers (minder dan €50,-) oplopen tot wel meer dan €3.000,-.

Wij kunnen helaas niet ontkennen dat sommige kantoren (bewust of onbewust) op deze manier te werk gaan, maar wij kunnen ons hier wel van distantiëren. Wij zijn wellicht geen liefdadigheidsinstelling, maar wij proberen te alle tijden te bemiddelen en de hoge kosten welke voortkomen uit een juridische procedure te voorkomen.

Wij incasseren dan ook niet voor niets een hoog percentage van de uit handen gegeven vorderingen buitengerechtelijk. Dit houdt dus in dat wij het overgrote deel van de vorderingen zonder tussenkomst van de rechter afhandelen. Dit is voordelig voor u, uw klant en dus ook voor ons. Een win-winsituatie.

Conflictbemiddeling en oplossingen bieden

Minder winstgevend? Op de korte termijn wellicht wel, echter zien wij meer heil in conflictbemiddeling en oplossingen bieden dan bedrijven en consumenten onnodig op kosten te jagen.

De juiste woorden, op het juiste moment. Wij zorgen voor bemiddeling zonder dat u of uw klant onnodig op kosten wordt gejaagd. Het juridische proces wordt per definitie alleen ingeslagen met uw toestemming.

Het moge duidelijk zijn dat zowel onze opdrachtgevers, als hun klanten onze aanpak appreciëren. Een greep uit onze e-mailbox met een positieve berichtgeving van een debiteur;

Ik wil u bedanken voor uw geweldige wijze van overleg gisteren en uw duidelijke mail.

Ik ga deze afspraak met u zeker nakomen. Een prettige dag toe gewenst.”.

Het niet betalen van facturen gebeurd om verschillende redenen, vaak door misstanden. De juiste partij op het juiste moment kan problemen uit de weg helpen.

Schuldenindustrie

 

No Cure, No Pay + Cure is Pay

Boven dit alles voeren wij het minnelijk incassotraject uit op basis van “No cure, No pay + Cure is Pay”. Dit is een uniek door ons ontwikkeld concept en houdt in dat u als klant een deel van onze inkomsten ontvangen. Dit zorgt niet alleen voor meer omzet aan uw kant, maar legt de druk op presteren neer bij ons. U kunt uw vorderingen kosteloos aanbrengen, wij berekenen geen dossier en/of administratiekosten.

Het moraal van dit verhaal is dat elk bureau zijn eigen werkwijze heeft, maar dat niet elk kantoor u of uw klanten met onnodige kosten belast en dat de wijze van incasseren verschilt.

U kunt vrijblijvend uw dossiers aanleveren en zelf ondervinden dat wij niet passen in de negatieve berichtgevingen welke de laatste jaren naar voren komt over incassobureaus & deurwaarderskantoren.