Wet- en regelgeving huurincasso

Een huurder wordt in Nederland in grote mate beschermd. Een huurder heeft, op enkele uitzonderingen na, recht op huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat u als verhuurder een huurder niet zomaar op straat kan zetten. De regelgeving welke een verhuurder dient na te leven om huur op te kunnen zeggen is gecompliceerd. Het is dan ook van belang dat u specialisten inzet om ervoor zorg te dragen dat u de juiste stappen onderneemt. Met deze reden kunt u ons met een gerust hart inzetten.

Huurincasso

Huurincasso op basis van No Cure, No Pay + Cure is Bonus

U kunt u huurvorderingen kosteloos aanleveren bij ons. Wij werken aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarbij u in het buitengerechtelijke incassotraject bij (deels) incassering van de vordering een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. Een zogeheten kickback-fee. U ontvangt dus het vorderingsbedrag, de rente en een kickback-fee van ons wanneer de vordering volledig wordt betaald. De incassokosten komen voor rekening van uw huurder.

Huurovereenkomst ontbinden

Wanneer de verhuurder van mening is dat de huurder zich niet houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst en/of aan de wettelijke verplichtingen, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de huurachterstand 3 maanden groot is of de huurder met regelmaat de huurprijs te laat betaalt.

Indien u de huurovereenkomst wenst te ontbinden, dan dient u een gerechtelijke procedure op te starten. Wanneer de rechter besluit dat dat de huurovereenkomst ontbonden wordt, schakelen wij onze partnerdeurwaarder in om het vervolgproces in overleg met ons en met u  af te handelen. U geniet van dezelfde prijsafspraken en voordelen als wij, daar wij de deurwaarderskosten één op één doorbelasten.

Ontruiming

Bij een ontruiming dwingt u de huurders de verhuurde ruimte met al hun bezittingen te verlaten. Een ontruiming heeft verstrekkende gevolgen voor de huurders, om deze reden gelden er voor een ontruiming strenge regels welke strikt opgevolgd dienen te worden.

In geen enkel geval mag u zelf de huurder uit de verhuurde ruimte plaatsen, ook niet wanneer de rechter het huurcontract heeft beëindigd en u toestemming heeft gegeven om de ruimte te ontruimen. Uw huurder krijgt in deze eerst nog zelf de kans om de ruimte te verlaten. In het geval uw huurder dit niet doet, dan is alleen een gerechtsdeurwaarder bevoegd tot ontruiming.

Mocht u toch zonder rechterlijke toestemming de ruimte ontruimen, dan kan de huurder in dit geval naar de rechter stappen en een schadevergoeding van u eisen.

Veranderlijke aard

Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kunnen wij niet garanderen dat de bovenstaande informatie compleet en/of actueel is of dat deze toepasbaar is in uw specifieke situatie. Wel kunt u te allen tijde erop vertrouwen dat Money Management tijdens een eventuele incassoprocedure voor u aan het werk gaat met inachtneming van de actuele toepasselijke wet- en regelgeving.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op