No Cure, No Pay + Cure is Bonus

Wanneer u uw onbetaalde vordering uit handen geeft aan ons, zullen wij uw debiteur alsnog proberen te bewegen tot betaling door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden. Vreemde ogen dwingen, dus waar het u wellicht niet is gelukt, kan Money Management net dat extra zetje geven wat uw debiteur nodig heeft om over te gaan tot betaling.

Mocht het zo zijn dat wij onverhoopt geen betaling incasseren in het buitengerechtelijke incassotraject, dan kost het u niets. Incasseren wij wel, dan komen alleen de bij uw debiteur in rekening gebrachte incassokosten toe aan ons kantoor. De hoofdsom, de rente en een succespremie komt u toe. Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten. Wij werken zo transparant als mogelijk en belasten u dus niet met onvoorziene kosten.

Succespremie

Kosteloos

Onze incassoprocedure is dus volledig kosteloos en u kunt zelfs extra omzet genereren. Wij werken aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarmee u bij (deels) incassering van de vordering ook nog een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. U ontvangt in deze een succespremie, ook wel bekend als de kickback-fee. Hier onderstaand treft u de betreffende staffel aan met de gehanteerde percentages.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 200 4%
201 t/m 250 6%
> 250 8%

Buitengerechtelijke incasso is naar ons idee de perfecte oplossing voor het innen van achterstallige vorderingen. Een adequaat incassokantoor kan zonder uw klant op hoge kosten te jagen uw vordering incasseren en draagt er zorg voor dat de klantrelatie behouden blijft.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op