Het belang van buitengerechtelijke incasso

 

Business to Consumer / Business to Business:

Tegen (verhoudingsgewijs) lage kosten worden schuldenaren in staat gesteld om zonder tussenkomst van een deurwaarder en/of advocaat alsnog hun betalingsverplichtingen na te komen. Buitengerechtelijke incasso is naar ons idee de perfecte oplossing voor het innen van achterstallige vorderingen. Een adequaat incassokantoor kan zonder uw klant op hoge kosten te jagen uw vordering incasseren en draagt er zorg voor dat de klantrelatie behouden blijft.

Maatschappelijk belang:

Buitengerechtelijke incasso bespaart het bedrijfsleven en de maatschappij meer dan vijfhonderd miljoen euro aan juridische kosten. Minnelijke incasso zorgt ervoor dat ons gerechtelijk apparaat niet wordt overbelast. Minnelijke incasso scheelt het gerechtelijk apparaat ± drie miljoen vorderingen per jaar, doordat de gang naar de rechter wordt voorkomen. Minnelijke incasso draagt er zorg voor dat problematische schulden in een vroeger stadium herkend worden, waardoor de getroffen schuldenaren niet onnodig verder op kosten gejaagd hoeven te worden middels een kostbare juridische procedure.

Wilt u meer weten over hoe wij bijdragen aan het maatschappelijk belang? Lees onze blog over Maatschappelijk verantwoord incasseren.

Belang buitengerechtelijke incasso

Betalingsregeling:

Indien een schuldenaar om een betalingsregeling verzoekt, dan zullen wij in de eerste instantie toetsen of een redelijk voorstel haalbaar is. Dit is uiteraard situatie afhankelijk (financiële situatie debiteur en klanteisen). Indien wij de afspraak hebben met onze klant (de schuldeiser) dat wij de betalingsregeling altijd voorleggen, dan is de schuldeiser de beslissende factor. Indien wij aangesteld zijn als beslissingsbevoegd, dan zullen wij deze toetsen aan de basisvoorwaarden van het maatschappelijk verantwoord incasseren en indien mogelijk een correcte betalingsregeling overeenkomen.

Basisvoorwaarden Maatschappelijk Verantwoord Incasseren:
  • Belangenafweging en inzet voor zowel schuldeiser als schuldenaar
  • Respect en integriteit als kernwaarde van het bedrijf
  • Transparant handelen
  • Debiteuren of klanten niet onnodig op kosten jagen
  • Nimmer agressie, intimidatie of onnodig druk uitoefenen
  • Zorgvuldig, vakkundig en eenvoudig communiceren
  • Oplossings- en persoonsgerichte dienstverlening leveren.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op