Overleven dankzij credit management

Ondernemingen die het moeilijk hebben kunnen overleven door hun liquiditeitspositie snel en effectief te verbeteren. Dit is mede mogelijk door een strak credit management proces. Veel bedrijven gaan onnodig failliet door miscommunicatie tussen ondernemer en afnemer. Een en ander is te voorkomen indien er adequaat wordt ingegrepen.

Voorkom miscommunicatie

Ondernemers worden in staat van faillissement gesteld omdat het geld op is, niet omdat er onvoldoende winst gemaakt is, dit is een groot doch zeer belangrijk verschil om rekening mee te houden binnen uw onderneming. Winst welke nog niet staat bijgeschreven op uw bankrekeningnummer, is feitelijk nog niet uw winst. Helaas blijkt dat veel bedrijven het operationele proces (het credit management) niet op orde hebben. Zolang het goed gaat en de cashflow geen problemen oplevert, wordt hier weinig tot geen aandacht aan besteed. Echter zodra de winstgevendheid achteruit loopt ontbreekt het aan de kennis en ervaring om bijtijds efficiënt in te grijpen. Zodoende worden kleine problemen, grote problemen

Overleven dankzij credit management - MMincasso

 

Bijtijds efficiënt ingrijpen

Een ineffectief debiteurenbeleid zorgt voor grote verliezen bij veel ondernemingen. Dit geldt voor zowel de afwikkeling in het eigen beheer, alsmede de afwikkeling door incassobureaus. Van het aangaan tot overeenkomsten met dubieuze debiteuren, het tijdig versturen van facturen of tot het uit handen geven van de vordering aan een erbarmelijk incassobureau. Al met al, het overleven en het groeien van uw onderneming valt samen met een goed strak financieel beleid. Zorg dat u over de juiste kennis beschikt om dit te realiseren.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op