FAQ incasso procedure – Money Management
FAQ incasso procedure2019-02-08T19:53:33+01:00

FAQ incassoprocedure

Opdrachtgevers

Werken jullie landelijk?2019-06-26T10:05:46+01:00

Ja, wij bieden landelijke dekking. Ongeacht waar u gevestigd bent, kunt u een beroep op ons doen als uw incassopartner.

Wat is de ‘WIK’ (Wet Incasso Kosten)?2020-02-17T14:42:36+01:00

Op de datum 1 juli 2012 zijn er wettelijke bepalingen vastgelegd ten aanzien van het vorderen van wettelijke vermogensschade.

De WIK bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het te vorderen bedrag in rekening mag brengen wanneer een klant niet overgaat tot betaling. Dit zijn kosten welke zijn vastgesteld voor het incasseren van de openstaande vordering.

Wilt u gemakkelijk de incassokosten berekenen? Maakt u dan gebruik van onze incassocalculator.

 

De incassokosten worden berekend aan de hand van de onderstaande staffel.

 Over de eerste €2.500
15% met een minimum van €40
 Over de volgende €2.500
10%
 Over de volgende €5.000
5%
 Over de volgende €190.000
1%
 Over de rest van het bedrag
0,5% met een maximum van €6.775
Wanneer geldt de “Wet Incasso Kosten” (WIK)?2019-05-29T15:57:45+01:00

De wetgever maakt onderscheid tussen consumenten- en handelsovereenkomsten. De volgende rechtsregels zijn hierbij van toepassing:

  • artikel 6:96 lid 6 BW voor consumenten- en;
  • artikel 6:96 lid 4 BW voor handelsovereenkomsten.

 

Voor consumenten geldt de WIK als ‘dwingend recht’ en worden de incassokosten berekend conform de incassokostenstaffel.

Bij Business to Business valt deze bepaling onder het ‘regelend recht’. Dit houdt in dat partijen van de bepaling mogen afwijken en er alternatieve afspraken gemaakt kunnen worden. Dit betekent dus dat de “Wet Incasso Kosten” geldt tenzij er is afgesproken om hiervan af te wijken.  De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij hogere tarieven moet worden onderbouwd waarom er meer kosten zijn gemaakt, dan de wettelijke vastgelegde kosten.

 

Hoe lang duurt een incassoprocedure?2019-02-09T01:43:36+01:00

Hoelang de incassoprocedure duurt is afhankelijk van meerdere factoren. O.a. van het feit of uw debiteur verweer voert of niet. Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn omdat de vordering in het minnelijke traject oninbaar blijkt, start de gerechtelijke incassoprocedure (in overleg met u).

Het buitengerechtelijke traject duurt gemiddeld 3 tot 4 weken en de juridische procedure kan in sommige gevallen wel uitlopen tot een jaar, of zelfs meerdere jaren. Echter wikkelen wij de meeste gerechtelijke dossiers binnen 3 tot 4 maanden voor u af. Wij zitten strak op onze deadlines, uw belang is ons belang.

Welke kosten zijn er bij een incassoprocedure?2019-02-18T17:26:49+01:00

De minnelijke incassoprocedure voeren we per definitie op basis van ‘no cure, no pay’ uit. Dus op het moment dat wij uw debiteur niet kunnen bewegen tot betaling, bent u ons verder geen kosten verschuldigd en sluiten wij kosteloos het dossier.

Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Wat houdt jullie unieke terugverdienmodel in?2019-02-09T00:54:55+01:00

Ons terugverdienmodel houdt in dat bij incassering in het minnelijke proces u (afhankelijk van de hoeveelheid dossiers u heeft aangeleverd) een percentage over de incassokosten vergoed krijgt. Dit houdt dus in dat u geld kunt verdienen met het aanleveren van uw vorderingen, zonder dat dit drukt op de kosten bij uw debiteur. Wij leveren een deel van onze provisie in als tegemoetkoming voor uw vertrouwen in ons.

Waarom moet ik een voorschotnota betalen voor het opstarten van de juridische procedure?2019-02-09T01:49:00+01:00

Voor het opstarten van een gerechtelijke procedure stellen wij een voorschotnota op. Het opstarten van een juridische procedure en het voeren van het executietraject brengt kosten met zich mee, welke aan ons worden belast. Wij belasten deze weer door aan u, als opdrachtgever. De hoogte van de voorschotnota is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Aan het einde van de juridische procedure wordt deze voorschotnota verrekend met de inkomsten en/of kosten.

Wat gebeurt er wanneer de debiteur niet betaald in het buitengerechtelijke proces?2019-02-08T19:32:10+01:00

Wij zullen in overleg met u bepalen of een gerechtelijk proces verstandig is. U neemt altijd zelf de beslissing. De minnelijke incassoprocedure voeren we per definitie op basis van ‘no cure, no pay’ uit. Dus op het moment dat wij uw debiteur niet kunnen bewegen tot betaling, bent u ons verder geen kosten verschuldigd en sluiten wij kosteloos het dossier.

Wat is de 14-dagen brief (WIK brief)?2019-06-26T15:49:54+01:00

Particulieren worden bij wet beschermt. Er moet volgens de Wet incassokosten eerst een kosteloze aanmaning verstuurd worden waarbij uw debiteur 14 dagen de tijd krijgt om alsnog de openstaande vordering te voldoen. U dient in deze aanmaning een aantal dingen te benoemen; o.a. de gevolgen van het uitblijven van de betaling, het openstaande netto bedrag, de hoogte van de incassokosten & de betalingstermijn (14 dagen). De 14-dagen brief komt pas ter sprake zodra er een gerechtelijke procedure komt. Dan dienen wij/dient u de rechter de WIK brief te kunnen voorleggen.

De uitspraak van de Hoge Raad treft u aan door op de volgende link te klikken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/.

Wordt ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?2019-02-08T17:48:01+01:00

U kunt 24 uur per dag op uw persoonlijke omgeving in ons online portaal inloggen. In ons online portaal kunt u precies zien welke stappen er in uw dossier genomen zijn. Daarnaast nemen wij contact met u op indien er dringende vragen en/of ontwikkelingen zijn.

Wat gebeurt er nadat ik een incasso-opdracht heb ingediend?2019-02-08T17:27:10+01:00

Indien u al klant bent van ons, nemen wij binnen 24 uur contact op met uw debiteur om uw debiteur te bewegen tot betaling.

Indien u een nieuwe klant bent wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen met de berichtgeving of wij uw incasso-opdracht in behandeling kunnen nemen en zo ja, zullen wij uw persoonlijke inloggegevens voor ons online portaal toesturen.

Debiteuren

Kan ik met iDEAL betalen?2019-02-09T12:19:51+01:00

U kunt middels iDEAL betalen. Klik in het menu op ‘Betaling’ of klik hier. Zorg ervoor dat u de juiste betaalomschrijving meegeeft, anders kan het zijn dat wij uw betaling niet kunnen koppelen aan het juiste dossier.

Ik kan de vordering niet (volledig) betalen, wat moet ik doen?2019-02-08T17:58:50+01:00

De vordering moet ongeacht uw situatie worden betaald binnen een “redelijk” termijn, echter zullen wij altijd met u mee proberen te denken. Helaas is een betalingsregeling lang niet altijd mogelijk. De kans om tijdig te betalen is dan ook al verstreken na het verstrijken van de eerder gestelde betalingstermijn(en), met deze reden bent u uit handen gegeven aan het incassobureau. Op het moment dat u de vordering niet binnen de door ons aangegeven betalingstermijn voldoet, zal uw vordering in de juridische procedure geraken. De kosten voor een dergelijke procedure zijn hoog en zullen volledig op u worden verhaald. Een tijdige betaling is dan ook noodzakelijk om deze kosten te voorkomen.

Ik ben het niet eens met de vordering, wat moet ik doen?2019-02-09T01:52:41+01:00

U kunt ons benaderen via ons e-mailadres incasso@mmincasso.nl of u kunt klikken op de hier onderstaande contact knop. Wij zullen samen met onze opdrachtgever op zoek gaan naar een oplossing en nemen contact met u op. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u nog andere vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op