Wij zullen in overleg met u bepalen of een gerechtelijk proces verstandig is. U neemt altijd zelf de beslissing. De minnelijke incassoprocedure voeren we per definitie op basis van ‘no cure, no pay’ uit. Dus op het moment dat wij uw debiteur niet kunnen bewegen tot betaling, bent u ons verder geen kosten verschuldigd en sluiten wij kosteloos het dossier.