Particulieren worden bij wet beschermt. Er moet volgens de Wet incassokosten eerst een kosteloze aanmaning verstuurd worden waarbij uw debiteur 14 dagen de tijd krijgt om alsnog de openstaande vordering te voldoen. U dient in deze aanmaning een aantal dingen te benoemen; o.a. de gevolgen van het uitblijven van de betaling, het openstaande netto bedrag, de hoogte van de incassokosten & de betalingstermijn (14 dagen). De 14-dagen brief komt pas ter sprake zodra er een gerechtelijke procedure komt. Dan dienen wij/dient u de rechter de WIK brief te kunnen voorleggen.

De uitspraak van de Hoge Raad treft u aan door op de volgende link te klikken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/.