Voor het opstarten van een gerechtelijke procedure stellen wij een voorschotnota op. Het opstarten van een juridische procedure en het voeren van het executietraject brengt kosten met zich mee, welke aan ons worden belast. Wij belasten deze weer door aan u, als opdrachtgever. De hoogte van de voorschotnota is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Aan het einde van de juridische procedure wordt deze voorschotnota verrekend met de inkomsten en/of kosten.