Minnelijke incasso

No Cure, No Pay + Cure is Bonus

Tijdens het debiteurenbeheer zijn door u en/of door ons de benodigde acties ondernomen om uw debiteur te laten bewegen tot betaling. Helaas blijkt de debiteur niet bereid om zijn betalingsverplichting na te komen. Het is tijd om over te gaan tot minnelijke incasso, ook wel het buitengerechtelijke incassotraject genoemd. U geeft uw vordering uit handen aan ons en wij zullen uw debiteur door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden alsnog proberen te bewegen tot betaling.

Vreemde ogen dwingen, dus waar het u wellicht niet is gelukt, kan Money Management net dat extra zetje geven wat uw debiteur nodig heeft om over te gaan tot betaling. Indien wij onverhoopt niets incasseren in het minnelijk incassotraject, dan kost het u ook niets. Incasseren wij wel, dan komen de bij uw debiteur in rekening gebrachte incassokosten toe aan ons kantoor. De hoofdsom en de rente komt u toe. Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten.

Bovendien werken wij aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarmee u bij (deels) incassering van de vordering ook nog een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. U ontvangt in deze een succespremie, ook wel bekend als de kickback-fee.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 250 4%
> 251 6%

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Gerechtelijke incasso

Wanneer de minnelijke incassoprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunnen wij in overleg met u de gerechtelijke incassoprocedure opstarten. Klik hier voor meer informatie.

Internationale incasso

In de hedendaagse cultuur wordt steeds meer zaken gedaan met buitenlandse bedrijven of met consumenten die gevestigd zijn in het buitenland. Het incasseringstraject is ondanks het huidige bedrijfsklimaat en afgesproken regels bij geschillen een lastig traject, waar helaas regelmatig verhaalsmogelijkheden ontbreken.

Het minnelijke incassotraject van buitenlandse vorderingen wordt behartigd door onze eigen specialisten en indien een gerechtelijk traject noodzakelijk blijkt te zijn, door plaatselijke deurwaarderskantoren en advocaten.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan gerust op onze FAQ pagina of neem contact met ons op.

Wilt u uw vordering uit handen geven?

Neem contact op
Offerte opvragen