Incassobureau

Minnelijke incasso – No Cure, No Pay + Cure is Bonus:

Wij, van Money Management, zijn credit management specialisten met een hart voor incasso. Wij halen graag binnen waar u als bedrijf recht op heeft en doen dit op basis van No cure, No pay + Cure is Bonus. Dit is een uniek door ons ontwikkeld concept en houdt in dat jullie als klant een deel van onze inkomsten ontvangen. Dit zorgt niet alleen voor meer omzet aan uw kant, maar legt de druk op presteren neer bij ons. Geen enkel ander incassobureau in Nederland biedt dit aan.

Eén van onze specialiteiten is incasseren met klantbehoud. Incasseren kunnen wij geheel zelfstandig, maar ook in samenspraak. Ons doel is om een partnerschap te creëren in plaats van alleen een klantrelatie aan te gaan.

U geeft uw onbetaalde vordering uit handen aan ons en wij zullen uw debiteur door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden alsnog proberen te bewegen tot betaling. Indien verhaalsmogelijkheden ontbreken sluiten wij kosteloos het dossier. Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en / of dossierkosten.

Bovendien werken wij dus aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarmee u bij (deels) incassering van de vordering een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. U ontvangt dus een succespremie, ook wel bekend als de kickback-fee.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 250 4%
> 251 6%

Gerechtelijke incasso – de stap na de minnelijke incassoprocedure:

Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn omdat de vordering in het minnelijke traject oninbaar blijkt, start de gerechtelijke incassoprocedure.  Hierbij wordt dankzij de bij wet gegeven bevoegdheden de debiteur alsnog verplicht om tot betaling over te gaan. Wij voeren gerechtelijke procedures, brengen dagvaardingen uit en assisteren bij comparities (een persoonlijke verschijning van partijen voor de rechter). De gerechtelijke procedure zal uiteindelijk resulteren in een gerechtelijk vonnis.

Wij starten de gerechtelijke incassoprocedure uitsluitend in overeenstemming met u. Natuurlijk geven onze professionals u gratis advies over de slagingskans voor een succesvolle afwikkeling van uw dossier.

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Wilt u uw vordering uit handen geven?

Neem contact op
Vordering indienen