Achterstallige leasetermijnen

Ontdek hoe u zonder kosten en tijdsinspanning uw achterstallige leasetermijnen kunt laten incasseren!

Het incasseren van onbetaalde leasetermijnen kost tijd en geld. Eigen inspanningen om achterstanden te incasseren werpen niet altijd hun vruchten af. Bovendien is het incasseren van lease achterstanden een specifieke tak van sport. Indien u uw achterstanden uit handen geeft aan ons, dan heeft u hier geen omkijken meer naar. Money Management regelt het voor u! Incasseren wij niets, dan betaalt u ons niets en kunt u altijd nog (juridische) maatregelen treffen.

Neem contact op

Incasso op basis van

No cure, no pay + Cure is bonus

Helaas zijn slecht of niet betalende debiteuren een veelvoorkomend probleem. Het is belangrijk om grote lease achterstanden tijdig te voorkomen, zodat de openstaande achterstand niet blijft oplopen. Money Management biedt u incasso aan op basis van No Cure, No Pay + Cure is Bonus. Dit houdt in dat wij de buitengerechtelijke incassoprocedure kosteloos voor u uitvoeren en dat u bij incassering recht heeft op een succespremie.

Indien wij onverhoopt niets incasseren in het minnelijk incassotraject, dan kost het u ook niets. Incasseren wij wel, dan komen de bij uw afnemer in rekening gebrachte incassokosten toe aan ons kantoor. De complete lease achterstand en de rente komt u toe. Wij berekenen geen abonnementskosten, administratiekosten en/of dossierkosten.

U geeft uw vordering uit handen aan ons en wij zullen uw debiteur door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden alsnog proberen te bewegen tot betaling. Vreemde ogen dwingen, dus waar het u wellicht niet is gelukt, kan Money Management net dat extra zetje geven wat uw debiteur nodig heeft om over te gaan tot betaling.

Bovendien werken wij aan de hand van een uniek terugverdienmodel, waarmee u bij (deels) incassering van de vordering een percentage verrekend krijgt over de berekende incassokosten. U ontvangt in deze een succespremie, ook wel bekend als de kickback-fee.

Aantal dossiers op jaarbasis Percentage kickback-fee
1 t/m 100 2%
101 t/m 250 4%
> 251 6%

Wij geven u toegang tot ons gebruikersvriendelijk online portaal, zodat u op elk gewenst moment mee kan kijken naar de door ons genomen handelingen.

Aparte vorm

Het incasseren van leasetermijnen is een aparte vorm van incasso waar wij de te nemen acties in het buitengerechtelijke traject snel opvolgen om een grotere achterstand te voorkomen. Er zijn vele oorzaken waardoor een klant niet overgaat tot betalen. Wij brengen dit zorgvuldig in kaart en begrijpen de noodzaak van betaling van eventuele nieuwe leasetermijnen. Wanneer wij in de buitengerechtelijke fase uw klant niet kunnen bewegen tot betalen, kunt u bij ons de juridische procedure opstarten. Wilt u dit niet? Dan sluiten wij kosteloos het dossier.

Juridische incasso

Wanneer juridische stappen noodzakelijk zijn start de juridische incassoprocedure. Wij kunnen het proces volledig voor u verzorgen. Kennis en ervaring zijn vereist om u adequaat en kwalitatief juridisch van dienst te zijn. Dit is exact wat Money Management u biedt. Wij starten de juridische incassoprocedure uitsluitend in overeenstemming met u.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Wij willen u geen roze bril voorhouden en hopen dat u beseft dat het mes aan twee kanten snijdt. U heeft als schuldeiser recht op uw gelden en de welwillende schuldenaar heeft recht op een eerlijke respectvolle behandeling. Wij staan voor vakmanschap en geven te allen tijde heldere informatie aan u en aan de schuldenaar. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om het maatschappelijke probleem: de schuldenproblematiek, te doen verminderen. Let wel; maatschappelijk verantwoord incasseren is alleen mogelijk bij schuldenaren die niet kunnen, maar wel willen betalen. Meer hierover kunt u lezen op onze blogpagina MVI.

Klantbehoud

Wij houden te allen tijde rekening met de belangen van de schuldenaar en voeren alle communicatie in de eerste instantie met het doel uw klant te behouden, echter prevaleert het belang van u (onze klant). Onze professionals proberen het volledige verhaal te achterhalen van waarom de schuldenaar niet wil dan wel kan overgaan tot betaling en leggen dit voor aan u. Het feit blijft dat u recht heeft op betaling en dit blijft onze nummer 1 prioriteit.

Betaalgedrag verbeteren

Dankzij ons klantvriendelijke, doch strenge doelgerichte manier van incasseren trachten wij uw debiteuren op te voeden. Hiermee verkleint u de kans op lease achterstanden in de toekomst. Bovendien houden wij rekening in het proces met eventuele toekomstige termijnen en dragen er eveneens zorg voor dat deze ook tijdig worden voldaan.

Wilt u uw vordering uit handen geven of heeft u vragen?

Neem contact op
Offerte opvragen