De wetgever maakt onderscheid tussen consumenten- en handelsovereenkomsten. De volgende rechtsregels zijn hierbij van toepassing:

  • artikel 6:96 lid 6 BW voor consumenten- en;
  • artikel 6:96 lid 4 BW voor handelsovereenkomsten.

 

Voor consumenten geldt de WIK als ‘dwingend recht’ en worden de incassokosten berekend conform de incassokostenstaffel.

Bij Business to Business valt deze bepaling onder het ‘regelend recht’. Dit houdt in dat partijen van de bepaling mogen afwijken en er alternatieve afspraken gemaakt kunnen worden. Dit betekent dus dat de “Wet Incasso Kosten” geldt tenzij er is afgesproken om hiervan af te wijken.  De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij hogere tarieven moet worden onderbouwd waarom er meer kosten zijn gemaakt, dan de wettelijke vastgelegde kosten.