Hoelang de incassoprocedure duurt is afhankelijk van meerdere factoren. O.a. van het feit of uw debiteur verweer voert of niet. Wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn omdat de vordering in het minnelijke traject oninbaar blijkt, start de gerechtelijke incassoprocedure (in overleg met u).

Het buitengerechtelijke traject duurt gemiddeld 3 tot 4 weken en de juridische procedure kan in sommige gevallen wel uitlopen tot een jaar, of zelfs meerdere jaren. Echter wikkelen wij de meeste gerechtelijke dossiers binnen 3 tot 4 maanden voor u af. Wij zitten strak op onze deadlines, uw belang is ons belang.