De vordering moet ongeacht uw situatie worden betaald binnen een “redelijk” termijn, echter zullen wij altijd met u mee proberen te denken. Helaas is een betalingsregeling lang niet altijd mogelijk. De kans om tijdig te betalen is dan ook al verstreken na het verstrijken van de eerder gestelde betalingstermijn(en), met deze reden bent u uit handen gegeven aan het incassobureau. Op het moment dat u de vordering niet binnen de door ons aangegeven betalingstermijn voldoet, zal uw vordering in de juridische procedure geraken. De kosten voor een dergelijke procedure zijn hoog en zullen volledig op u worden verhaald. Een tijdige betaling is dan ook noodzakelijk om deze kosten te voorkomen.