Debiteurenbezoek

Twijfelt u of een juridische procedure de juiste stap is? Wilt u meer verhaalsinformatie alvorens u overgaat tot het aanleveren van meer diensten aan uw debiteur of heeft u een andere beweegreden waardoor een debiteurenbezoek gewenst is? Wij kunnen u meer vertellen over bezittingen, inkomsten en bankrelaties. Zodoende kunt u overgaan tot het nemen van de juiste beslissing.

Wij bieden deze dienst aan als een extra service, tegen een bijzonder scherp tarief met landelijke dekking.

Incassobureau - MMincasso

 

Werkwijze

Heeft het minnelijke incassotraject in geen (volledige) betaling geresulteerd of is er geen contact te verkrijgen met uw debiteur?

Een bezoek aan uw debiteur kan in dit geval worden ingezet als extra poging om contact te verkrijgen. Tijdens het huisbezoek worden tevens de verhaalsmogelijkheden op uw debiteur geïnventariseerd. Hierdoor kan er een afweging gemaakt worden om al dan niet een gerechtelijke procedure op te starten. Immers als uit het huisbezoek blijkt dat uw debiteur geen verhaal biedt, kunnen wij u adviseren uw debiteur (nog) niet te laten dagvaarden, gezien de hieruit voortvloeiende kosten.

De debiteurenbezoekers zijn ervaren specialisten die op een respectvolle wijze uw debiteur benaderen. De ervaring leert dat niet minder dan tachtig procent van de eerste afgelegde huisbezoeken leidt tot communicatie met uw debiteur en tot een (deel) betaling. De huisbezoeken kunnen zowel afgelegd worden bij ondernemingen, als bij natuurlijke personen. Van de afgelegde huisbezoeken ontvangt u een rapportage.

  • Bekwaam

  • Maatwerk

  • Klantvriendelijk

  • Vakkundig

  • Doeltreffend

  • Oplossingsgericht

 

AVG

De debiteurenbezoekers conformeren zich aan de bepalingen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft hiermee de zekerheid dat alle informatie op een correcte wijze wordt achterhaald, verwerkt en opslagen.

 

Kosten en tijdbestek

De kosten van een debiteurenbezoek zijn €75,- (excl. BTW). Deze kosten zijn niet verhaalbaar op uw debiteur en komen dus geheel voor uw rekening. De professional streeft er altijd naar om binnen 10 werkdagen langs te gaan bij uw debiteur.

Wilt u een debiteurenbezoek inplannen?

Neem contact op