Indienen vordering

Vordering(en) indienen middels e-mail

Wilt u uw incassovordering(en) aanleveren per e-mail? Download ons Excel sjabloon en vul deze in. U mag uw vordering ook direct aanleveren door bijv. een kopie van een factuur toe te sturen. U kunt uw vordering e-mailen naar vordering@mmincasso.nl.

Download Excel sjabloon

[captainform id=”752623″]